Zmien v úhrade vozíkov sa ľudia so zdravotným postihnutím nemusia báť

Ľudia odkázaní na invalidné vozíky sa nemusia báť, že im nebudú od októbra zdravotné poisťovne uhrádzať mechanický aj elektrický vozík súčasne. Ministerstvo totiž z návrhu kategorizácie pre zdravotnícke pomôcky, ktorá má platiť od 1. októbra 2010, vypustilo obmedzenie, podľa ktorého sa mechanický a elektrický vozík na základe verejného zdravotného poistenia súčasne neuhrádza.

"Ministerstvo pri vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania akceptovalo zásadnú pripomienku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím," informuje rezort zdravotníctva. Zmenu v úhrade vozíkov mala pôvodne priniesť nová októbrová kategorizácia. Centrum samostatného života (CSŽ) však pred časom upozornilo, že takýto krok je diskriminačný a preto ministerstvo zdravotníctva požiadalo o jeho zrušenie. "Ak by tento návrh bol prijatý a platný od 1. októbra 2010, znamenalo by to, že ľudia s ťažkým telesným postihnutím odkázaní na pohyb na vozíku nebudú môcť mať k dispozícii mechanický vozík a následne elektrický vozík," upozornila riaditeľka CSŽ Ľudmila Gričová. Ťažko telesne postihnutá osoba, ktorá je odkázaná na elektrický vozík, má pritom podľa jej slov mať k dispozícii aj mechanický vozík. "Mechanický vozík je nevyhnutný pre nechodiaceho, pretože sa na elektrickom vozíku nedostane ani do stále bariérových zdravotníckych zariadení, do auta či jednoducho do verejných hromadných prostriedkov. Elektrický vozík však môže používať na mobilitu doma, po okolí a všade tam, kde vie, že sa týmto vozíkom dostane," vysvetlila.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: