J. Martinková: Odvody zo zisku zdravotných poisťovní môžu byť systémovo nedostačujúce

Zdravotné poisťovne mali a majú možnosť tvoriť i použiť zisk vykázaný z individuálneho zdravotného poistenia.

"Tu asi ide o nedorozumenie. Zdravotné poisťovne mali a majú možnosť tvoriť i použiť zisk vykázaný z individuálneho zdravotného poistenia. Zdravotná poisťovňa je od roku 2005 povinná viesť oddelenú správu pre verejné a individuálne zdravotné poistenie a zmeny v roku 2007 týkajúce sa tzv. zákazu zisku sa týkali len správy verejného zdravotného poistenia," uviedla v rozhovore pre TASR Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková, s.r.o., ktorá zareagovala na mediálne správy, že minister zdravotníctva Ivan Uhliarik chce zdravotným poisťovniam vrátiť možnosť tvoriť a použiť zisk, predovšetkým u individuálneho zdravotného poistenia. Minister sa pre viacero médií vyjadril, že "chce umožniť poisťovniam tvoriť a použiť zisk, ale za presne stanovených pravidiel, ktoré budú definované zákonom".

Advokátka Martinková podľa vlastných slov "ani extréme liberálny prístup zákona 581/2004, ani absolútny zákaz zisku novelou 530/2007 nepovažuje za ideálny". "Najskôr sme poisťovniam dovolili nechať si ako zisk celý rozdiel vstupov a výstupov, ako by boli poisťovne založené za účelom dosahovania zisku a nie za účelom výkonu verejného zdravotného poistenia, pri ktorom len prerozdeľujú na princípe solidarity verejné zdroje a potom sme im zakázali akýkoľvek zisk. Každopádne by poisťovne i pri výkone verejného zdravotného poistenia mali mať okrem úhrady prevádzkových nákladov aj nárok na odmenu, ale nie takú liberálnu, ako mohli mať v zmysle zák. 581/2004," odpovedala na otázku, aký má názor na dosahovanie zisku v sfére verejného zdravotného poistenia.

Na otázku, čo prinesie poistencom skutočnosť, že najnovšie by sa mali zdravotné odvody platiť zo všetkých príjmov, aj z podielov na zisku, uviedla: "Aj ja si kladiem túto otázku. Keďže na výšku príspevkov do zdravotnej poisťovne nemá poistenec na rozdiel od iných druhov poistenia žiadny vplyv, mal by sa štát postarať aj o to, aby tento krok nemal za následok len zvýšené vstupy pre zdravotné poisťovne, ale priniesol aj pozitívne zmeny v rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Táto úloha by mala mať prioritu pred možnosťou zdravotnej poisťovne tvoriť zisk."

"V prvom rade treba povedať, že zmeny by sa nemali týkať len zákona o zdravotných poisťovniach, ale minimálne aj zákona o zdravotnom poistení, o poisťovníctve, zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Riešenie musí byť komplexné, aby sme sa vyhli extrémom, ktoré priniesli zmeny v roku 2004 a následne v roku 2007. Najlepšie by bolo paralelne legislatívne podporiť aj rozvoj individuálneho zdravotného poistenia (pripoistenia), ktoré je síce možné, ale sa Slovensku zatiaľ nehrá takmer žiadnu úlohu. Výkon tohto druhu poistenia je pre poisťovne jednoznačne komerčnou, hospodárskou činnosťou, pri ktorej by sa mohli správať ako skutočné podnikateľské subjekty a podľa toho aj dosahovať zisk. Potom by sa pravdepodobne prioritne neorientovali len na zisk pri verejnom zdravotnom poistení, ktoré nemožno považovať za hospodársku činnosť orientovanú na zisk," reagovala advokátka Martinková na otázku TASR, ako by sa mal novelizovať zákon o zdravotných poisťovniach, aby mohli opäť dosahovať zisk.

Na otázku, aký má názor na to, že koalícia sa dohodla, že zdravotné odvody sa budú platiť zo všetkých príjmov, aj z podielov na zisku a odvodová povinnosť sa však netýka zahraničných vlastníkov slovenských spoločností, advokátka uviedla: "Je pravdou, že odvodovej povinnosti sa bolo možné vyhnúť, ak ste podnikali prostredníctvom právnickej osoby, ale neboli ste jej zamestnancom. Len mám obavy, ak nebude pri odvodovej povinnosti z podielov na zisku znížená sadzba, aby nedochádzalo k obchádzaniu zákona tým, že slovenské subjekty budú (tak ako to už robia pri väčších investíciách) zakrývať svoju účasť v slovenských právnických osobách „zahraničnými“ investormi, teda v zahraničí založeným subjektom. Takže by tento krok postihol len malých, nešpekulatívnych podnikateľov, ktorí by ho mohli oprávnene považovať za diskriminujúci. Ak sa týmto spôsobom majú kryť straty VšZP, ktorá má veľkú časť neproduktívnych poistencov (nezamestnaných a dôchodcov), treba si položiť otázku, či výkonní podnikatelia a osoby v produktívnom veku tvoria väčšinový poistný kmeň v tejto poisťovni? Keďže nie, bolo by vhodné zvoliť iné systémové opatrenie, prípadne ich kumulovať." TASR sa tejto problematike venovala aj v rozhovore z 28. júla minulého roku pod názvom "Novela o zdravotných poisťovniach má slabé miesta".

Legislatívnu úpravu zakazujúcu zdravotným poisťovniam tvorbu zisku zaviedla od roku 2008 predchádzajúca vláda pod vedením Roberta Fica (Smer-SD). Nová vládna koalícia, ktorá vznikla po tohtoročných parlamentných voľbách, to považuje za zlé opatrenie, ktoré treba zvrátiť. Podľa jej programových téz by sa mala tvorba zisku zdravotných poisťovní za jasne stanovených pravidiel opäť obnoviť. "Zámer je taký, že sme zato, aby bol v systéme daný primeraný zisk, ale môj osobný názor je, aby bol ten zisk viac bratý z doplnkového pripoistenia ako z povinného správcovania verejných peňazí," uviedol koncom augusta v rozhovore pre TASR minister zdravotníctva.

"Zámer je taký, že sme zato, aby bol v systéme daný primeraný zisk, ale môj osobný názor je, aby bol ten zisk viac bratý z doplnkového pripoistenia ako z povinného správcovania verejných peňazí," uviedol koncom augusta v rozhovore pre TASR minister zdravotníctva. Najprv podľa jeho slov treba v tejto súvislosti vytvoriť základný balík zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia, umožniť vznik pripoistenia až potom sa možno baviť o možnosti tvoriť zisk.

Poisťovne môžu v súčasnosti tvoriť zisk iba z individuálneho zdravotného poistenia, čo im umožnila novela zákona o zdravotnom poistení z roku 2005. Tá zadefinovala dva druhy poistenia, a to verejné zdravotné poistenie a individuálne. Poisťovne by tiež mali dostať možnosť tvoriť zisk z nepovinného zdravotného pripoistenia, ktoré má umožniť zavedenie základného balíka zdravotnej starostlivosti. V tom sa zadefinujú všetky zákroky, ktoré budú hradené z verejného zdravotného poistenia. Ostatné výkony si budú pacienti platiť sami alebo sa budú môcť dať pre tento účel pripoistiť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: