Stúpol výskyt respiračných i chrípkových ochorení

Predpoklady odborníkov o tom, že aj tohto roku sa po začatí nového školského roka zvýši výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípke podobných ochorení (CHPO), sa naplnili. V porovnaní so situáciou pred začiatku vyučovania totiž v minulom týždni výskyt ARO stúpol o vyše 61 a výskyt CHPO dokonca až o vyše 161 percent.

"Zvýšenie chorobnosti je evidentné aj v medziročnom porovnaní, keď ARO stúpli o takmer 40 a CHPO o približne 37 percent. V Banskobystrickom kraji, v ktorom údaje o výskyte týchto ochorení pravidelne monitoruje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), to predstavuje chorobnosť na ARO 900 prípadov a na CHPO 105 prípadov na 100.000 obyvateľov. Podklady na analýzu aktuálneho stavu vo výskyte týchto ochorení zaslalo hygienikom 47 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 percent všeobecných lekárov pre dospelých z celého Banskobystrického kraja," informovala TASR hovorkyňa banskobystrického RÚVZ Mária Tolnayová. Najvyššiu chorobnosť na ARO evidujú v okresoch Veľký Krtíš, Banská Bystrica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, CHPO sa najviac šíria v okresoch Revúca, Veľký Krtíš a Poltár. Najviac postihujú vekové skupiny 6 až 14-ročných detí, ale paradoxne aj skupinu dospelých od 20 do 59 rokov. Rovnaký trend je aj vo výskyte chrípkových ochorení. Akútne respiračné ochorenia i chrípka mali u 3,4 percenta prípadov aj komplikácie. Najviac - až 10,8 percenta ich bolo vo vekovej skupine detí do 5 rokov, ale aj u detí základných a stredných škôl. Boli nimi najmä zápaly dutín, zápaly stredného ucha a v 23 prípadoch zápaly pľúc.

Odborníci naďalej apelujú na zvýšenú pozornosť hygiene rovnako v domácnostiach, ako aj v školských a predškolských zariadeniach. Tiež upriamujú pozornosť aj na očkovanie proti sezónnej chrípke, na ktoré by sa pacienti mali informovať u svojich všeobecných lekárov, dodala Tolnayová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: