Následkom úrazov zomiera dvakrát toľko detí ako na nádorové ochorenia

Úrazy patria u detí k najčastejším príčinám úmrtia a následkom nich zomiera dvakrát toľko detvákov ako na nádorové ochorenia. Dopravné úrazy pritom predstavujú 40 percent smrteľných úrazov detí. Chlapci a dievčatá od päť do deväť rokov predstavujú druhú najrizikovejšiu skupinu chodcov. V roku 2008 pri dopravných nehodách zomrelo 28 detí. "Dôležitým momentom, ktorý môže rozhodnúť o bezpečnosti dieťaťa na ceste, je jeho viditeľnosť. Každá sekunda medzi zaregistrovaním dieťaťa na ceste a zareagovaním vodiča môže byť rozhodujúcou," konštatuje Detský fond (DF) SR vo svojej výročnej správe za rok 2009. Pestrým oblečením a používaním reflexných predmetov možno zvýšiť bezpečnosť dieťaťa na ceste. Zníženiu detskej úrazovosti sa DF SR prostredníctvom projektu Aby deti nezomierali venuje od roku 2006. Cieľom minuloročnej kampane bolo upozorniť na bezpečnosť chlapcov a dievčat na ceste do školy a zo školy zvýšením ich informovanosti a viditeľnosti na ceste. Súčasťou bola aj informačná kampaň zameraná na dospelých. Detský fond SR vznikol v roku 1990 s cieľom ochraňovať práva dieťaťa a pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti o deti a mládež na Slovensku. Fond realizuje verejnoprospešné projekty, nenahrádza však starostlivosť štátu o deti a mládež. Pôsobí v oblastiach, v ktorých štát z najrôznejších dôvodov nie je činný.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: