Ombudspot bude monitorovať dodržiavanie práv pacientov na Slovensku

Projekt Hodnotenie práv pacientov v Európe má za cieľ preskúmať ich dodržiavanie na Slovensku i v ostatných krajinách Európskej únie (EÚ). A to preto, že aj pacient je vlastne spotrebiteľ a málo ich vie o existencii Európskej charty práv pacientov. Projekt u nás realizuje mimosúdne spotrebiteľské centrum OMBUDSPOT, profesionálna zložka Združenia na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade.

„Je potrebné zmeniť úlohu občanov v systéme zdravotnej starostlivosti z cieľových užívateľov služieb na aktívnych zlepšovateľov systému, aby boli sami účastní na legislatívnych procesoch,“ priblížil cieľ projektu jeho koordinátor pre Slovensko Igor Eliáš. Pomocou monitorovania situácie v zdravotníckych zariadeniach formou rozhovorov či pozorovaní chce OMBUDSPOT posilniť postavenie občanov a občianskych organizácií v oblasti ochrany ich práv a starostlivosti o zdravie. Realizátori projektu budú získavať priamo od spotrebiteľov a prevádzkovateľov nemocníc informácie, ktoré následne zhromaždia a vyhodnotia. Projekt je výsledkom práce talianskej organizácie Cittadinanzattiva a bude prebiehať vo všetkých krajinách EÚ. V každom zo zúčastnených štátov budú hodnotené dve najväčšie nemocnice, ministerstvo zdravotníctva a občianske organizácie, ktoré sa venujú ochrane práv občanov alebo sa špecializujú priamo na práva pacientov. Európska charta práv pacientov ich definuje 14 a čoraz častejšie sa stáva súčasťou politickej agendy EÚ.

„Vnímanie zdravotnej starostlivosti na úrovni jednotlivých členských štátov postupne dostáva jednotný celoeurópsky rozmer. Tento trend smeruje k zlepšovaniu štandardov a zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ spresnil Eliáš. Poukazuje tiež na fakt, že ekonomická situácia je i tu stále najväčším problémom a práva pacientov sú preto na okraji záujmu. Údaje získavané z verejných inštitúcií sú podľa neho často nekorektné a nepostačujúce. Projekt vyvrcholí vypracovaním záverečnej európskej správy a odporúčaní pre národné vedenie. S jeho konkrétnymi výsledkami oboznámi Brusel odbornú i laickú verejnosť 18. apríla 2011. Tento deň je totiž oficiálne ustanovený ako Deň práv pacientov. O výsledkoch monitoringu bude následne každá zúčastnená organizácia viesť verejnú diskusiu so subjektmi zainteresovanými v oblasti zdravotnej starostlivosti v tej ktorej krajine.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: