Ministerstvo zdravotníctva začína otvorenú liekovú politiku

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmeny v liekovej politike. Chce, aby verejnosť mala k dispozícii čo najširšie spektrum preukázateľne účinných a bezpečných liekov s čo najnižším negatívnym vplyvom na sociálnu situáciu občanov a na verejné financie.

Lieky podľa rezortu predstavujú z medicínskeho aj ekonomického pohľadu jednu z najvýznamnejších oblastí zdravotníctva. Hoci ich podiel na zdravotníckych výdavkoch klesol z 38 percent v roku 2004 na okolo 31 percent v roku 2009, niektoré problémy podľa ministerstva pretrvávajú. Medzi najvýznamnejšie patrí nedostatočná transparentnosť a predvídateľnosť procesov liekovej politiky.

"Na webovej stránke ministerstva boli zverejnené všetky žiadosti farmaceutických firiem týkajúce sa kategorizácie liekov, ktorá bude platiť od 1. januára 2011. Ministerstvo bude postupne prakticky v reálnom čase na internete zverejňovať všetky dokumenty vytvárané všetkými zúčastnenými stranami počas celého procesu kategorizácie - žiadosti, posudky, rozhodnutia aj ich odôvodnenia," informovala dnes TASR hovorkyňa rezortu Katarína Zollerová.

Účastníci farmaceutického trhu aj verejnosť tak budú mať podľa jej slov k dispozícii všetky informácie, ktoré sú známe regulátorovi. Obmedzí to priestor na zákulisné dohody o cenách, úhradách, doplatkoch či spôsoboch použitia liekov, ktoré nie sú v najlepšom záujme občanov Slovenska. Ministerstvo tiež vytvorilo verejný kalendár, v ktorom členovia kategorizačnej komisie dokumentujú všetky svoje stretnutia s účastníkmi farmaceutického trhu. "Novelizáciou legislatívy chceme postupne rozšíriť túto povinnosť na všetkých členov kategorizačnej komisie, nielen tých, ktorí pracujú na ministerstve zdravotníctva, a stanoviť pravidlá pre ich kontakty s predstaviteľmi priemyslu. Podobne legislatívne upravíme zverejňovanie príjmov členov kategorizačnej komisie a ich rodinných príslušníkov od farmaceutických spoločností," dodala Zollerová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: