Od októbra bude menej liekov bez doplatku a s doplatkom do 1 eura

Od začiatku októbra budú mať pacienti na Slovensku k dispozícii menej liekov. Kým podľa súčasne platnej kategorizácie ich je 5386, od októbra ich bude 5338. Menej bude aj liekov, ktoré sú bez doplatku alebo s doplatkom do 1 eura. Kým v súčasnosti je takýchto liekov 55 percent z celkového počtu, po novom to bude 53 percent. Bez doplatku pacienta bude na trhu celkove 1920 liekov, s doplatkom do 1 eura 900 liekov. Od 1 do 2 eur si pacienti priplatia pri 737 liekoch, od 2 do 3,5 eura pri 671 liekoch. Spolu 310 liekov bude s doplatkom pacienta od 3,5 do 5 eur a nad 5 eur si pacienti priplatia pri 800 liekoch. Ministerstvo zdravotníctva SR pripomína, že prakticky na každé ochorenie existuje viac druhov liekov. Lekár má teda možnosť z počtu plne hradených liekov predpísať pacientovi liek bez doplatku alebo s minimálnym doplatkom. V novej kategorizácii pribudnú napríklad nové lieky a liečivá na zníženie hladín celkového cholesterolu a triglyceridov, na liečbu alebo úpravu zníženej alebo nefunkčnej bunkovej imunity, na liečbu infekcie nechtov a psoriázy či liek na terapiu chronickej nádorovej bolesti. V súčasnosti pacienti nedoplácajú na 2010 liekov, doplatok do 1 eura je pri 942 liekoch. Bez doplatku alebo s doplatkom do 1 eura je tak v súčasnosti 55 percent liekov z celkového počtu. Sumu od 1 do 2 eur si pacienti doplácajú pri 796 liekoch, od 2 do 3,5 eura v prípade 675 liekov. Od 3,5 do 5 eur si pacienti priplácajú pri 303 liekoch a nad 5 eur v prípade 660 liekov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: