Svet si 21. septembra pripomína Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerovu chorobu označujú viacerí odborníci za tichú epidémiu ľudstva. Toto ochorenie oberá človeka o to najcennejšie – schopnosť myslieť, orientovať sa a postarať sa sám o seba. Na Slovensku trpí Alzheimerovou chorobou približne 50-60 tisíc ľudí, o ktorých sa stará asi 100-150 tisíc rodinných príslušníkov, príbuzných a blízkych.

Alzheimerova choroba je vo vyspelých štátoch považovaná za vážny sociálny, zdravotnícky a spoločenský problém, ktorý sa dotýka nielen samotných chorých, ale aj ich blízkych príbuzných, ktorí nesú na svojich pleciach psychickú a ekonomickú záťaž. Aj z tohto dôvodu si celý svet 21. septembra pripomína Svetový deň Alzheimerovej choroby. Zabúdanie, neustále opakovanie tých istých otázok či horšiu orientáciu v priestore u ľudí vo vyššom veku mnohí zvyčajne vnímajú ako normálnu a neodvratnú súčasť starnutia. Ak sú tieto prejavy sprevádzané aj výraznými zmenami osobnosti človeka, môže ísť o príznaky vážneho ochorenia. Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré je sprevádzané postupným úpadkom pamäti, myslenia, chápania, reči, schopnosti učiť sa, úsudku a plánovania.

Začína sa nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Príznaky ochorenia začínajú výpadkami krátkodobej pamäti, dezorientáciou a inými mentálnymi poruchami, ktoré postupne môžu viesť až strate kontroly nad telesnými funkciami. Najčastejšie sa objavuje u ľudí starších ako 65 rokov, s mierne častejším výskytom u žien ako u mužov. Toto ochorenie nepostihuje iba chorého, ale celú jeho rodinu. Zo začiatku je to najmä v emocionálnej rovine – keď chorý začne mať problémy so zapamätávaním si mien a tvárí svojich najbližších, známych miest, stráca zmysel pre orientáciu a neskôr aj schopnosť zrozumiteľne sa vyjadrovať a plánovať si denné aktivity. Postupne pribudne k emocionálnej záťaži aj množstvo praktických problémov, ktoré si od opatrovateľov vyžadujú veľkú dávku trpezlivosti a energie.

Ľudia trpiaci Alzheimerovou chorobou patria jednoznačne do starostlivosti odborníka – psychiatra alebo neurológa. Aj keď toto ochorenie zatiaľ nie je možné úplne vyliečiť, v súčasnosti dostupná terapia spolu s nefarmakologickými postupmi dokáže jeho progresiu výrazne spomaliť, a tým zabrániť devastácii osobnosti chorého. Veľmi dôležitý je však skorý záchyt ochorenia a nastavenie na optimálnu liečbu. Pravdepodobne jediný súčasný účinný preventívny prostriedok proti predčasnému starnutiu mozgu je pamäťový tréning. Patrí k novodobým efektívnym nástrojom predĺženia nezávislého života seniorov, zvýšenia ich sebestačnosti a zo spoločenského hľadiska je aj ekonomicky najzaujímavejší – každý je zodpovedný sám za seba. Tréningy pamäti môžu navštevovať aktívni seniori, ktorí pociťujú problémy s pamäťou v bežnom živote, aj seniori, ktorým odporúčajú tento typ aktivity lekári – psychiatri alebo neurológovia ako doplnok liečby, zvyčajne problémov s pamäťou a depresie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: