Aj tento rok uhrádzajú poisťovne vakcínu proti chrípke všetkým záujemcom

Jeseň je už tradične spojená aj s nástupom chrípkových ochorení. Odborníci zdôrazňujú, že najúčinnejšou a najefektívnejšou formou prevencie proti chrípke je očkovanie. To je najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra až novembra, aby sa včas stihli vytvoriť ochranné protilátky (10 – 14 dní po očkovaní). Očkovanie je pre pacienta bezplatné, zdravotné poisťovne totiž uhrádzajú vakcínu všetkým, ktorí oň prejavia záujem.

Očkovanie je možné i v ďalších zimných mesiacoch do objavenia sa epidémie chrípky. "Aj v čase zvýšenej aktivity chrípky, rizikom je však to, že očkovaná osoba ochorie skôr, ako si stihne vytvoriť protilátky," vysvetľujú odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Dlhoročné sledovania ukazujú, že prvý, obvykle mierny nárast ochorení sa očakáva v decembri. V priebehu januára sa počet ochorení postupne zvyšuje a vo februári epidémia chrípky vrcholí.

Očkovacie látky proti chrípke sa od ostatných očkovacích látok odlišujú tým, že ich zloženie sa každoročne mení podľa aktuálnych kmeňov vírusu chrípky cirkulujúcich v predchádzajúcej sezóne. Preto je potrebné očkovanie vykonať každoročne. Tohtoročné vakcíny, ktoré pre chrípkovú sezónu 2010-2011 odporučili experti Svetovej zdravotníckej organizácie a Výbor pre humánne lieky, obsahujú tri kmene vírusu chrípky. Je medzi nimi aj pandemický kmeň chrípky, ktorý je identický s pandemickým vakcinálnym kmeňom vírusu chrípky, ktorým sa očkovalo proti pandemickej chrípke. ÚVZ SR ubezpečuje, že očkovacie látky sú bezpečné a účinné.

Chrípka je vysoko nákazlivé, vzduchom sa šíriace ochorenie, ktoré môže byť spúšťačom rôznych ďalších ochorení. Ročne na ňu ochorie na Slovensku približne 1,5 milióna ľudí. Rizikovými skupinami sú najmä ľudia s oslabeným imunitným systémom, chronicky chorí a ľudia nad 60 rokov. Odborníci odporúčajú očkovať aj deti a tehotné ženy. Najvyššia chorobnosť je do 15. roku života. Dôvodom je aj fakt, že školské kolektívy sú ideálnym miestom na šírenie ochorenia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: