Podľa rektora SZU Štencla je dotovanie slovenskej vedy poddimenzované

Zabezpečiť riadne financovanie výskumu a vedy v zdravotníctve, nielen prostredníctvom získaných grantov a výskumných projektov, či prepojiť a skĺbiť výskumnú spoluprácu klinických, pedagogických a výskumných kolektívov a zvýšiť potenciál vedeckej činnosti na univerzitných klinikách. Aj s týmito plánmi vstúpila Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) v Bratislave do nového akademického roka.

Rektor univerzity Ján Štencl, ktorého začiatkom októbra vo funkcii nahradí v súčasnosti I. prorektorka Dana Farkašová, na dnešnom zhromaždení akademickej obce vyzdvihol najmä tradíciu a vysokú kvalitu vzdelávania na univerzite. "Verím, že táto univerzita, ktorá má dobré základy 58-ročnej tradície, bude naďalej prosperovať a bude naďalej všetko robiť pre to, aby úroveň slovenského zdravotníctva a pracovníkov v zdravotníctve rástla," uviedol pre TASR v tejto súvislosti. Jedným z plánov SZU je podľa Štencla práve zvýšenie vedecko-výskumnej činnosti, ktorá je podľa jeho slov na univerzite výnimočná. V tejto súvislosti upozornil najmä na nedostatok finančných prostriedkov. "Dotovanie vedy je v rámci Slovenska hlboko poddimenzované." Prípadné krátenie výdavkov na vedu a výskum zo strany štátu by podľa jeho slov mohlo pre všetky vysoké školy, ale aj celú slovenskú vedu spôsobiť, že v rámci európskeho rebríčka klesne na dno oproti ostatným štátom, ktoré na vedu vynakladajú oveľa vyššie prostriedky.

Rektor ocenil aj skutočnosť, že univerzita si svoj status obhájila aj v procese komplexných akreditácií. Akreditačná komisia však v rámci nej pre splnenie kritérií univerzitnej vysokej školy požadovala, aby SZU mala aj interných doktorandov. Najväčší problém je podľa Štencla to, že SZU nedostáva zákonné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu štipendií interných doktorandov. "Vyriešili sme to v neprospech našich zamestnancov, lebo sme vytvorili študijné miesta zo mzdových fondov našich univerzitných a máme vlastne interných doktorandov tak, že na to idú mzdové fondy univerzity, nedostávame zo štátneho rozpočtu špeciálne štipendiá pre doktorandov," vysvetlil Štencl. V súčasnosti má univerzita viac ako 200 doktorandov, z toho približne štvrtinu tvoria interní doktorandi. O rozvoji univerzity svedčí podľa rektora nielen narastajúci počet študentov a študijných programov, ale aj fakúlt. Univerzita má totiž Fakultu zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Jedným z plánov SZU je aj dokončenie auly a internátu v Banskej Bystrici.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: