Zdravotné sestry diskutovali o prístupoch k psychicky chorým pacientom

Otázky súvisiace s duševným zdravím, špecifikami a rôznymi alternatívami prístupov k psychicky chorým pacientom sa stali počas štvrtka a dnešného dňa hlavnými témami 12. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii, ktorá sa uskutočnila na Zemplínskej Šírave. Na dvojdňovom podujatí sa zúčastnilo viac ako 250 odborných pracovníkov zo slovenských a českých zdravotníckych zariadení.

"Hlavným cieľom takýchto konferencií je vzájomná výmena informácií sestier pracujúcich v psychiatrii. Prezentujú sa nové trendy, postupy ošetrovania, nové skúsenosti, čím sa zároveň zvyšuje profesionalita a zabezpečuje potreba celoživotného vzdelávania u týchto zdravotníckych pracovníkov," povedala pre TASR Tatiana Hrindová, ktorá sa podieľala na organizácii podujatia. Dodala, že jeho program pozostával z viacerých tematických okruhov. Zdravotné sestry sa počas svojich prednášok venovali napríklad otázkam duševného zdravia z pohľadu prevencie. Ďalší blok sa zameral na agresívne prejavy u ľudí s duševným ochorením a možnosti ošetrovateľských intervencií zo strany zdravotníckeho personálu. "Zaoberali sme sa aj psychózami, schizofréniou a obsedantnými stavmi u pacientov, ako i rôznymi alternatívami terapeutických prístupov v psychiatricko-ošetrovateľskom prostredí v podobe tanečnej terapie či liečby farbami," priblížila Hrindová.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, konkrétne sekcia pracujúcich v psychiatrii, má podľa Hrindovej slov záujem o členstvo v európskej asociácii psychiatrických sestier s názvom Horatio. "Naši českí kolegovia už sú súčasťou tejto organizácie, podobne ako oni aj my sa chceme dostať do kontaktu s postupmi ošetrovateľstva, ktoré sa uplatňujú v širšom európskom priestore," konštatovala. Výmena skúseností je v tejto súvislosti podľa nej veľmi dôležitá. "Môžeme sa poučiť z toho, čo je v iných európskych zariadeniach úspešne zaužívané v praxi už pomerne dlhý čas," uzavrela Hrindová. Na organizovaní konferencie, ktorá sa koná každoročne v iných lokalitách Slovenska, sa podieľala Psychiatrická nemocnica Michalovce a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek - sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: