SLK oceňovala svojich členov za ich dlhoročnú prácu

Slovenská lekárska komora pri príležitosti 20. výročia založenia ocenila viacerých svojich členov pamätným listom na piatkovom (24.9.) slávnostnom večere za ich dlhoročnú prácu v komore. Medzi ocenenými boli okrem iných aj súčasný prezident komory Milan Dragula i jeho predchodcovia Ján Gajdošík a Ladislav Knapec. Ocenenie tiež putovalo do rúk Rudolfa Žáka, ktorý stál pri obnovení činnosti komory v roku 1990. Slovenská lekárska komora je následníckou organizáciou lekárskej komory Rakúsko-Uhorska, predchádzajúcich lekárskych komôr ustanovených na území Slovenska počas existencie prvej Československej republiky (1929), slovenského štátu (1942) a povojnovej Československej republiky v rokoch 1946, Zväzu slovenských lekárov, ktorý bol založený v roku 1969. Jeho činnosť bola ukončená v roku 1970 a znovuobnovená v roku 1990. Rozhodnutím lekárskeho stavu na pamätnom žilinskom zhromaždení jeho členov bol 26. januára 1990 zväz premenovaný na Slovenskú lekársku komoru. Slovenská lekárska komora má v súčasnosti vyše 15.000 členov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: