WHO: Existujú preventívne opatrenia, ako zabrániť besnote

Cieľom všetkých podujatí, ktoré sa organizujú pri príležitosti Svetového dňa besnoty, pripadajúceho na 28. septembra, je upriamiť pozornosť verejnosti na skutočnosť, že ide ešte stále o pomerne rozsiahly zdravotnícky problém. Ďalším cieľom tohto dňa je zdôrazniť, že existujú preventívne opatrenia, ktorými sa dá besnota odstrániť - zameraním sa na jej odstraňovanie v zvieracom prostredí.

Potrebné je tiež informovať najmä rozvojové krajiny o opatreniach, ktoré môžu v rámci prevencie vykonať. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá sa sponzorsky spolupodieľa na podujatiach v rámci Svetového dňa besnoty, na svojej internetovej stránke informovala, že pripravené akcie majú obyvateľstvo priviesť k lepšiemu poznaniu následkov besnoty, možnostiam jej predchádzania, očkovania a spôsobov odstraňovania ochorenia na ľuďoch a zvieratách. Podľa WHO ročne podľahne besnote vo svete 55.000 osôb. Okrem toho desať miliónov ľudí najmä v Ázii a Afrike dostane vakcínu proti besnote vtedy, keď ich pohryzie zviera, najčastejšie pes. V prípade, ak človeka pohryzie zviera podozrivé na besnotu, je potrebné, aby postihnutý dostal čím skôr očkovaciu látku a predišlo sa tak ochoreniu. Besnota je infekčné ochorenie vírusového pôvodu. Ide o akútne ochorenie zvierat prenosné na človeka. Vírus besnoty sa v mieste poranenia (uhryznutím, poškriabaním alebo inak zvieraťom) šíri nervami do centrálneho nervového systému. Prejavuje sa horúčkou, bolesťami hlavy, slabosťou, svrbením a bolestivosťou v rane. Liečba je podporná, ochorenie sa končieva smrťou.

Zdrojom sú choré zvieratá - mačky, psy, líšky, vlky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: