Ceny liekov majú klesnúť, poisťovniam to má priniesť úsporu 75 miliónov eur

Ministerstvo zdravotníctva SR chce prostredníctvom novelizácie zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia zaviesť prísnejšiu reguláciu cien liekov a urýchliť vstup lacnejších generických liekov na trh. Podľa odhadov rezortu by tento krok mohol priniesť ročnú úsporu asi 75 miliónov eur ročne pre zdravotné poisťovne.

"Sprísňuje sa regulácia maximálnych cien liekov. Maximálna cena výrobcu nesmie prekročiť druhú najnižšiu cenu v Európskej únii, pokým doteraz to bol priemer šiestich najnižších cien v EÚ," vysvetlila hovorkyňa rezortu Katarína Zollerová. Vďaka tomuto opatreniu budú podľa jej slov patriť ceny liekov na Slovensku medzi najnižšie v EÚ a bude možné ponúknuť pacientom viac druhov liekov. Ceny liekov sa u nás začali porovnávať s európskymi vlani, odkedy prebehli tri kolá referencovania. Doteraz sa na Slovensku ceny stanovovali na základe porovnávania šiestich najnižších cien v Európskej únii a podľa tohto priemeru sa stanovovali pre domáci trh. Tri vlny referencovania mali podľa vtedajších odhadov ministerstva priniesť úsporu asi 180 miliónov eur.

Navrhovanou novelou zákona chce ministerstvo zvýšiť transparentnosť a otvorenosť procesu kategorizácie liečiv a zjednodušiť podávanie žiadostí do kategorizácie, ako aj ich spracovanie a rozhodovanie o nich v súlade so správnym poriadkom. Zvýšiť sa tiež má elektronizácia procesu kategorizácie liečiv a dostupnosť informácií pre širokú verejnosť na webe. "Návrhy do kategorizácie budú môcť podávať aj zdravotné poisťovne, odborné spoločnosti a pacientske organizácie. Všetky návrhy budú zverejňované a zúčastnené strany sa k nim budú môcť vyjadriť a podať dôkazy, na ktoré sa bude prihliadať pri kategorizácii," ozrejmila Zollerová. Doplnila, že zverejňovať sa tiež budú konflikty záujmov členov kategorizačnej komisie, kalendár ich stretnutí s farmafirmami a finančné a nefinančné odmeny, ktoré od nich dostávajú.

Ministerstvo plánuje zmenou právnej normy uľahčiť vstup generík na trh, ako aj znížiť náklady na lieky. Žiadosť o kategorizáciu takéhoto lieku by mala byť možná aj v prípade, že mu ešte nebolo vydané rozhodnutie o registrácii lieku. Oba tieto procesy by po novom mohli prebiehať súčasne. Návrh ďalej umožňuje tzv. podmienenú kategorizáciu liečiva, pri ktorej sa riziko ohľadom nedostatku skúseností s novými liekmi prenáša na držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, ktorý sa zaručuje za kvalitu liekov. Plánuje sa tiež zavedenie inštitútu dočasnej úhrady liekov a ich následné povinné prehodnotenie po získaní dostatku údajov o používaní liekov v klinickej praxi. Zavádza sa aj povinnosť pre ministerstvo zdravotníctva pravidelne, aspoň raz za dva roky, prehodnotiť všetky kategorizované lieky.

Výdavky na lieky predstavujú 4,5 percenta všetkých verejných výdavkov a 30 percent zdravotníckych výdavkov. Zavedenie referencovania napríklad ukázalo, že najviac predražené sú originálne lieky chránené patentom. Predražená tiež bola väčšina liekov v prvej stovke podľa spotreby.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: