Univerzitnej nemocnici Bratislava sa podarilo získať peniaze z fondov EÚ

Aj napriek tomu, že Bratislavský kraj nemá možnosť žiadať financie zo zdrojov Európskej únie, Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) sa ich v spolupráci s Univerzitou Komenského (UK) v Bratislave podarilo získať. Vďaka Operačnému programu Výskum a vývoj ministerstva školstva do Lekárskej fakulty UK a nemocnice poputujú štyri milióny eur na vybudovanie Centra excelentnosti pre cievne mozgové príhody na 1. neurologickej klinike LF UK a UNB, nemocnica Staré Mesto.

Ide o prvý prípad, keď bratislavská nemocnica získala financie z eurofondov. Univerzitná nemocnica Bratislava tak naplno využila štatút univerzitnej nemocnice, keď sa možnosti školy prepojili s možnosťami a potrebami nemocnice a jej pacientov. Spojením kvalitného výskumu, najmodernejšej medicínskej diagnostiky a komplexnej liečby by pacienti s cievnou mozgovou príhodou mali mať opäť viac možností na kvalitnejšiu liečebnú starostlivosť a vyššiu šancu na návrat do bežného života. Práve pri cievnej mozgovej príhode každá sekunda rozhoduje o ďalšom osude pacienta. Mozgová mŕtvica je po srdcovom infarkte druhou najčastejšou príčinou úmrtia v Európe a najvýznamnejšou príčinou invalidity. Ročne zomrie na cievnu mozgovú príhodu približne päť miliónov ľudí. Tí, ktorí prežijú, majú vo väčšine prípadov ťažké zdravotné následky. Výhodou Centra excelentnosti pre cievne mozgové príhody má byť komplexnosť prístupu k cievnej mozgovej príhode - od výskumu, cez diagnostiku až po liečbu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: