Ministerstvo zdravotníctva bude prepúšťať

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo kroky, ktoré sú súčasťou šetriacich opatrení. Do konca roka 2010 rozviaže pracovný pomer s 22-mi zamestnancami a ich pracovné miesta nebudú obnovené. Zároveň zruší aj deväť štátnozamestnaneckých pozícií, ktoré nie sú v súčasnosti obsadené. Predpokladaná ročná úspora predstavuje 15 percent mzdových prostriedkov MZ SR. Informáciu TASR poskytol komunikačný odbor MZ SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: