Sadzba za poistencov štátu klesne na 4,32 percenta

Sadzba za poistencov štátu napríklad dôchodcov a študentov poklesne na budúci rok zo súčasných 4,78 percenta (34,56 eura) na 4,32 percenta (32,16 eura) z vymeriavacieho základu za ekonomicky neaktívnych poistencov. Preddavky na poistné platené štátom by tak v budúcom roku mali celkovo predstavovať 1,2 miliardy eur, čo bude medziročný pokles o 6,62 percenta. Ako ďalej vyplýva z návrhu štátneho rozpočtu, v roku 2012 a 2013 by sadzba mala klesnúť na štvorpercentnú úroveň.

"Zníženie platby štátu v sume 84,9 milióna eur je čiastočne kompenzované vládou schválenými legislatívnymi zmenami s pozitívnym vplyvom v sume 57,4 milióna eur, ktorými sa rozširuje základňa pre výpočet odvodov na zdravotné poistenie s cieľom vytvoriť predpoklady pre synchronizáciu zdravotného a daňového systému," ozrejmilo ministerstvo financií. Poukázalo, že výsledný pokles 27,5 milióna eur tak predstavuje 0,7-percentný podiel zdrojov verejného zdravotného poistenia, ktorý je krytý viacerými racionalizačnými opatreniami smerujúcimi napríklad k zníženiu výdavkov na lieky.

Znižovanie sadzby za štátnych poistencov sa nevyhlo kritike stavovských, profesijných a odborových organizácii v zdravotníctve, ktoré aj tento rok žiadali, aby sadzba dosiahla päťpercentnú úroveň. Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH) ozrejmil, že tento cieľ je aj jeho zámerom. Ako však nedávno avizoval, vzhľadom na stav rozpočtu sa bude musieť hľadať čo najoptimálnejšia suma.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: