Pediatri sa zišli na konferencii Démantov deň

Pracovnú konferenciu venovanú praktickým a aktuálnym otázkam pediatrie pripravila II. klinika detí a dorastu Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice na dnes, v úvode nového akademického roku. Podujatie má názvov II. Démantov deň. Konferencia nesie meno prvého prednostu Detskej kliniky LF UPJŠ v Košiciach profesora Ferdinanda Démanta, čím chceli organizátori symbolicky pripomenúť svojich predchodcov a učiteľov, ktorí pred viac než 85 rokmi začali budovať pediatrickú ústavnú starostlivosť vo východoslovenskom regióne.

"Tohoročná konferencia nemá jeden hlavný motív. Rozhodli sme sa ju urobiť pestrou a ponúknuť prednášky zo širokého spektra detského lekárstva, najmä z tých oblastí, ktoré sa nám javia ako problematické alebo s ktorými sa častejšie stretávame v našom východoslovenskom regióne," uviedol prednosta kliniky Milan Kuchta. Vyše 200 účastníkov konferencie si bude môcť vypočuť prednášky venované napríklad rôznym prejavom a podobám alergií u detí, príprave detského pacienta na celkovú anestézu pred operáciou či opatrenia pri otrave oxidom uhoľnatým. Modernou a zaujímavou témou je aj obezita a jej vplyv na srdce, o čom sa v pediatrickej obci zatiaľ veľa nehovorí. Odznejú aj informácie o nových trendoch v resuscitácii novorodencov a nové pohľady na hepatitídu A. "Problémom v mladom detskom veku sú aj rotavírusové infekcie. Ťažko prebiehajúce hnačky vážne ohrozujú najmenšie deti a preto chceme hovoriť najmä o možnostiach prevencie," pripomenul Kuchta.

Medzi prednášajúcimi sú viacerí hostia, napríklad prednosta Detskej kliniky Fakultnej nemocnice v Olomouci prof. Vladimír Mihál, ktorý bude hovoriť o svojich skúsenostiach z liečby niektorých typov malformácií ciev. Odznie aj niekoľko kazuistík, v nich autori predstavia zaujímavé prípady, ktoré mali možnosť diagnostikovať a liečiť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: