Začali sa 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni

Deväťdesiatemu výročiu založenia Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci sú venované 23. Slovensko-poľské Vojtekove - Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie, ktoré sa dnes začali v Novom Smokovci. Na trojdňovej konferencii s medzinárodnou účasťou odznie 80 prednášok zameraných na diagnostiku a liečbu vrodených a získaných nešpecifických ochorení dýchacích ciest a pľúc, alergických a imunologicky podmienených ochorení dýchacích ciest a pľúc, cystickej fibrózy a iných geneticky podmienených ochorení s prejavmi na dýchacích cestách a pľúcach i tuberkulózy u detí. „Budú sa tu odovzdávať skúsenosti, vedomosti a získané zručnosti v oblasti detskej pneumoftizeológie, imunoalergológie i v oblasti laboratórnej diagnostiky,“ priblížila riaditeľka Šrobárovho ústavu Miroslava Kolcúnová. Konferencia je venovaná nestorom boja s detskou tuberkulózou v bývalom Československu a Poľsku Vladimírovi Vojtekovi a Janovi Rudnikovi.

V Šrobárovom ústave bola v máji 2010 rozhodnutím dekana Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine zriadená Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK. Slúžiť bude študentom 5. a 6. ročníka medicíny tejto fakulty na teoretickú a praktickú výučbu. Prvá skupina 36 študentov začne s výučbou začiatkom októbra. Tá bude pozostávať z troch hodín teoretickej prípravy a z piatich hodín praxe na lôžkovom oddelení. Počas akademického roka sa na výučbe zúčastní päť skupín, z toho jedna so zahraničnými študentmi. „Zriadiť kliniku bol spoločný nápad nášho ústavu a Jesseniovej lekárskej fakulty, je to výsledok našej dlhoročnej spolupráce,“ uviedla Kolcúnová. Dodala, že týmto sa študentom lekárskej fakulty rozšírila výučbová základňa. Štúdium medicíny je zložité a veľmi dôležité je v tomto odbore získanie praktických zručností, ako napr. komunikácia s pacientom, vzťah k nemu a získanie si jeho dôvery.

„Martinská univerzitná nemocnica nemá takú kapacitu, aby sme mohli všetkých študentov pustiť k pacientom. To bol jeden z dôvodov, prečo sme hľadali takéto pracovisko, kde sú pacienti k dispozícii,“ zdôvodnil dekan JLF UK Dušan Mištuna. Pokračoval, že Šrobárov ústav spĺňa všetky podmienky na vykonávanie praxe študentov. „Chceme dosiahnuť, aby boli naši absolventi konkurencieschopní, u nás je veľký záujem o štúdium zahraničných študentov, máme skoro 30 percent študentov, ktorí sa učia v anglickom jazyku,“ zdôraznil Mištuna. V Šrobárovom ústave sa podľa neho nachádzajú pracovníci, ktorí sú jazykovo dostatočne vybavení. „Budeme sa musieť viac venovať pedagogickej činnosti a vedeckovýskumnej činnosti, zároveň budeme môcť viac využívať eurofondy,“ konštatoval riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť Šrobárovho ústavu Jaroslav Fábry. Dodal, že v Dolnom Smokovci je teraz v rámci diagnostiky liečby špičkové zariadenie. Šrobárov ústav je vysoko špecializovaný odborný ústav s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý poskytuje špecializovanú ústavnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť v oblasti detskej pneumoftizeológie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: