V Bratislave otvorili Centrum excelentnosti pre cievne mozgové príhody

Centrum excelentnosti pre cievne mozgové príhody na 1. Neurologickej klinike Lekárskej fakulty (LF) UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), nemocnica Staré Mesto otvorili dnes popoludní za účasti ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika. Prítomní boli predstavitelia UNB, LF UK, 1. Neurologickej kliniky a ďalší hostia. Minister Uhliarik ocenil, že toto nové, moderné pracovisko bude slúžiť na vedeckovýskumnú činnosť a zároveň pomôže pacientom postihnutým cievnou mozgovou príhodou. Poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o vybudovanie tohto Centra excelentnosti.

Dekan Lekárskej fakulty UK Peter Labaš konštatoval, že to, čo sa dosiahlo na tomto pracovisku, jeho vybavenie modernými prístrojmi, nemajú ani mnohé vyspelé krajiny. Verí, že v týchto priestoroch s moderným vybavením sa podarí vychovať a pripraviť mladú generáciu špičkových odborníkov. Prepojenie základného výskumu s praxou v novootvorenom centre vyzdvihol aj prednosta 1. Neurologickej kliniky LF UK a UNB, nemocnica Staré Mesto Peter Turčáni. Cieľom projektu je poskytovať špičkovú zdravotnícku starostlivosť. Ako uviedol, ide o prvé pracovisko v nemocnici v Bratislave, ktoré je vybudované zo štrukturálnych fondov. Doteraz bolo preinvestovaných okolo päť miliónov eur. Bolo to však nutné, pretože cievne mozgové príhody sú spolu so srdcovocievnymi najčastejšími príčinami mortality a navyše pacienti zostávajú po nich s následkami. Kým v zahraničí klesá úmrtnosť pacientov na toto ochorenie, na Slovensku sa situácia v tejto oblasti zatiaľ nezlepšuje. Najdôležitejšie je, aby sa pacient dostal do rúk lekárov najneskôr do štyroch až štyri a pol hodiny od cievnej mozgovej príhody.

Prof. Turčáni pripomenul, že špičkové zdravotnícke pracovisko bude zároveň aj modelové centrum pre regionálne centrá na Slovensku. Verí, že prispeje k tomu, aby osud tisícov pacientov s cievnou mozgovou príhodou bol iný, že budú mať šancu nielen prežiť, ale aj vrátiť sa do bežného života.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: