OZ Pohľad chce vytvoriť podporované bývanie pre psychiatrických pacientov

Na Slovensku medziročne narastá celkový počet psychiatrických vyšetrení. Len v Košickom kraji ho prednostka I. Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ Košice Eva Pálová odhaduje na 250.000 vyšetrení ročne. Pálová zároveň podporuje myšlienku vytvoriť a udržať podporované bývanie a dielne pre psychiatrických pacientov na území mesta Košice, čo je cieľom Občianskeho združenia (OZ) pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia POHĽAD.

Členovia tejto pacientskej organizácie sú väčšinou na invalidnom dôchodku pre dlhodobé psychické ochorenie. "Ich hlavnými problémami sú nedostatok sociálnych kontaktov, nečinnosť, apatia, izolácia, pocity menejcennosti, čo často vedie k depresívnemu prežívaniu a tieto príznaky sa prehlbujú a môžu viesť k recidívam choroby," vysvetlil Pavel Hric z OZ POHĽAD, podľa ktorého v Košiciach sú vybudované denné stacionáre aj rehabilitačné centrum, chýba však možnosť odskúšať si vlastné sily pri kontakte s prácou.

"Na prekonanie tejto pasivity chceme poskytnúť danej skupine ľudí rôzne výrobné aj intelektuálne činnosti pod vedením lektorov i vzájomným samovzdelávaním. Je známe, že takéto činnosti prispievajú k rozvoju duševného zdravia a napomáhajú k integrácii pacientov do spoločnosti," priblížil zámery Hric. Cieľom OZ POHĽAD je prenajať si od samosprávy malometrážne byty na účely podporovaného bývania. "Je aj v našom záujme úzko spolupracovať. Máme objekty, ktoré by sme mohli prenajať združeniu," uviedla vedúca oddelenia služieb obyvateľstvu Magistrátu mesta Košice Eva Dudová. OZ Pohľad bude musieť zaregistrovať vyšší územný celok (VÚC) ako poskytovateľa sociálnej služby, aby mohol získať finančné prostriedky. VÚC má podľa zákona povinnosť prispievať na zariadenia podporovaného bývania, konkrétne sumou 3000 eur na klienta za rok.

Košický samosprávny kraj (KSK) vyčlenil tento rok zo svojho rozpočtu na zariadenia podporovaného bývania približne 180.000 eur. "V Košickom kraji je oproti minulému roku viac ako 50-percentný nárast miest v podporovanom bývaní. Konkrétne ide o 12 zariadení a 127 miest. V samotných Košiciach by určite pomohlo niekoľko bytov ľuďom, ktorí čakajú na túto službu a majú rozhodnutie o tom, že sú odkázaní," uviedla vedúca odboru sociálnych vecí KSK Zuzana Jusková. OZ POHĽAD je členom OZ ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia), ktoré združuje všetky občianske združenia venujúce sa oblasti psychického zdravia na východe Slovenska a bude spolupracovať s Ligou pre duševné zdravie aj na tohtoročnej zbierke Dni nezábudiek. Ďalším členom OZ ODOS je aj rehabilitačné stredisko Radosť pre ľudí s duševnými poruchami v Košiciach, ktoré učí klientov žiť samostatne a podporuje rozvoj ich praktických zručností, schopností a návykov. V rámci Dní duševného zdravia 2010 zorganizuje stredisko v pondelok (11. 10.) vo svojich priestoroch na Bauerovej ul. 1 v Košiciach Deň otvorených dverí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: