Začína sa trojdňový kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS), ktorý je návštevnosťou a rozsahom odborného programu najväčším medicínskym podujatím na Slovensku, sa dnes začal v Bratislave. Ako povedal vedecký sekretár SKS doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, kongres sa po prvý raz koná v novej budove Slovenského národného divadla, kde sú lepšie priestory na prednášky, výstavy a nevyhnutné medicínske prezentácie. Očakáva sa účasť vyše 1500 odborníkov zo Slovenska a zahraničia. Počas troch kongresových dní (7.-9. októbra) odznie 172 prednášok, vyše 70 abstraktov a budú prezentovať 33 posterov z rôznych oblastí experimentálnej a klinickej kardiológie. Účastníci kongresu budú venovať pozornosť napríklad otázkam liečby srdcového zlyhávania, infarktu myokardu, problémom arytmie, kardiovaskulárnych rizík u šoférov a iným aktuálnym témam. Svoje výsledky budú prezentovať mladí kardiológovia, zástupcovia Českej kardiologickej spoločnosti a ďalší hostia. Odborníci budú paralelne zasadať vo viacerých pracovných skupinách.

V sobotu kongres vyvrcholí spoločným sympóziom Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Európskej kardiologickej spoločnosti. Aj tentokrát sa uskutočnili tradičné predkongresové aktivity ako Kardiobeh a Kardiokrok (v nedeľu 3. októbra), ktorých cieľom je propagácia zdravého spôsobu života a zdôraznenie dôležitosti fyzickej aktivity pri predchádzaní a liečbe srdcovocievnych ochorení. Okrem lekárov sa behu zúčastnili aj pacienti s rodinami, športovci a ďalší záujemcovia. Slovenská kardiologická spoločnosť je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a reprezentantom slovenskej kardiológie v Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Svetovej federácii srdca (WHF). Má 13 pracovných skupín a spolupracuje najmä s kolektívnym členom Slovenskou asociáciou srdcových arytmií a Slovenskou hypertenziologickou spoločnosťou. V poslednom čase vzniklo Fórum mladých kardiológov, podľa výzvy ESC, ktoré by mohlo byť progresívnou silou a SKS ho bude podporovať, dodal Gonsorčík.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: