V SR ročne zomrie na srdcovocievne ochorenia 508 ľudí na 100.000 obyvateľov

Úmrtnosť na ochorenia srdca a ciev vo vyspelých krajinách dlhodobo klesá, predlžuje sa stredná dĺžka života aj doba života prežitého v zdraví. Slovensko je v európskom rebríčku úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia na jednom z najhorších miest na tomto kontinente. Na Slovensku ročne zomrie na tieto ochorenia 508 ľudí na 100.000 obyvateľov. Horšie sú na tom z Európskej únie iba Rumunsko a Bulharsko, okrem nich v Európe ešte krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. V 15 krajinách EÚ dosiahla úmrtnosť na srdcovocievne ochorenia hodnotu 221 ľudí na 100.000 obyvateľov, uviedla dnes na stretnutí s novinármi prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) doc.MUDr. Eva Goncalvesová.

Ako ďalej konštatovala, aj na Slovensku sa v poklese úmrtnosti na spomínané ochorenia dosiahol určitý pokrok, ale iba u mladších ľudí, celkove sme skôr svedkami stagnácie. Vysoká úmrtnosť a včasný výskyt chorôb srdca a ciev je jedným z najdôležitejších faktorov, kvôli ktorým je priemerná dĺžka života prežitého v zdraví u slovenských mužov aj žien o 10 rokov kratšia, než je priemer v EÚ. Zníženie úmrtnosti na choroby srdca a ciev zaznamenali aj v okolitých krajinách, najmä v Česku a Poľsku. Dosiahli to znížením fajčenia, dietologickým znížením cholesterolu, poklesom krvného tlaku, ako aj zlepšením starostlivosti o pacientov s infarktom myokardu a so srdcovým zlyhaním.

Medzi hlavné príčiny srdcovocievnych ochorení patria podľa slov Goncalvesovej genetické dispozície, životný štýl a prostredie, teda strava, nedostatok pohybu, fajčenie, stres, ako aj limitované finančné zdroje. Zníženie chorobnosti a úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia sa dá dosiahnuť dvomi základnými stratégiami, ktoré je potrebné uplatňovať súčasne. Je to podpora zdravia a prevencia vzniku ochorení a zlepšovanie dostupnosti a skvalitňovanie účinnej a progresívnej zdravotnej starostlivosti najmä o pacientov s infarktom myokardu, srdcovým zlyhávaním a fibriláciou predsiení srdca. Výsledky v podobe zníženia výskytu a úmrtnosti na tieto ochorenia sa však dostavia až po viacerých rokoch.

Doc. Goncalvesová zdôraznila nutnosť dôslednej legislatívy, ktorá bude zohľadňovať podporu zdravia a ktorej dodržiavanie sa bude kontrolovať a vymáhať. V tejto súvislosti pripomenula, že fajčenie by v našej spoločnosti nemalo byť tolerované. Ako dobrý príklad uviedla britský zákon na ochranu nefajčiarov, neumožnenie fajčenia v uzavretých priestoroch, čím v tejto krajine dosiahli aj zníženie úmrtnosti.

Profesor Ján Murín z I. internej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave upozornil na výskyt ischemickej choroby srdca a úmrtnosť na toto ochorenie, ktorému treba na Slovensku venovať zvýšenú pozornosť. Uviedol príklad provincie Ontario v Kanade, kde dosiahli v období rokov 1994-2005 výrazný pokles úmrtnosti na tieto choroby liečbou rizikových faktorov, aplikáciou liečebných postupov - zvýšením liečby statínmi, betablokátormi a ďalšími postupmi. Pozornosť venovali znižovaniu cholesterolu, vysokého krvného tlaku, znižovaniu fajčenia a nárastu telesnej aktivity. Túto cestu by malo nasledovať aj Slovensko, snaží sa o to Nadácia SKS prostredníctvom realizácie projektu MOST, Národným programom prevencie kardiovaskulárnych ochorení, aktivitami v rámci Dňa srdca a ďalšími.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: