I. Uhliarik: Zdravotníctvo by potrebovalo viac peňazí, než uvádza návrh rozpočtu

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude musieť znížiť náklady na nákup zdravotnej starostlivosti a na mesačnej báze to preukazovať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). "Ide o zníženie nákladov v priemere o 2,5 percenta, čo v mesačnom objeme činí päť miliónov eur," uviedol dnes na tlačovej konferencii predseda úradu Ján Gajdoš s tým, že tým nesmie byť narušená plynulosť zabezpečenia financovania poskytovateľov a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

Jedným z možných riešení je podľa predsedu ÚDZS zníženie cien výkonov, čo by sa dotklo najmä poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zníženie nákladov v tejto oblasti je jedným z opatrení, ktoré úrad poisťovni uložil na základe dohľadu vo VšZP zameranom najmä na platobnú schopnosť, plnenie obchodno-finančného plánu či celkovú finančnú situáciu poisťovne. Základným dôležitým opatrením je však podľa Gajdoša zabezpečiť vyrovnané hospodárenia na mesačnej báze počnúc mesiacom október.

Opatrenia úradu sa týkajú aj zníženia nákladov ZP na prevádzku. Podľa Gajdoša ide o optimalizáciu siete pobočiek a pracovných miest. Poisťovňa musí zefektívniť proces výberu poistného, uplatňovania a vymáhania pohľadávok. Taktiež vypracovať a implementovať novú stratégiu nákupu, tak, aby boli odstránené asymetrie cenovej politiky. ZP musí podľa Gajdoša objektívne oceňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa množstva a kvality. Súčasťou novej stratégie bude aj ekonomická analýza dopadu tejto stratégie.

"Tieto opatrenia majú ozdravný charakter, úrad ich bude sledovať na mesačnej báze. Ich plnením sa VšZP vyhne ozdravnému plánu. De facto sú tieto opatrenia ozdravným plánom, ale pod iným sankčným mechanizmom," dodal Gajdoš s tým, že za situáciu v poisťovni nesie zodpovednosť najmä bývalé vedenie. Dohľad v štátnej VšZP vykonával ÚDZS od 6. septembra tohto roka. Dôvodom dohľadu bolo hospodárenie VšZP. Ako nedávno informoval Gajdoš, príjmy VšZP, v ktorej je poistených asi 3,5 milióna ľudí, rástli za prvých sedem mesiacov tohto roku mierne pomalšie ako výdavky, pričom jej dlh mesačne narastá. Priblížil, že štátna poisťovňa dlhodobo neplní obchodno-finančný plán a opatrenia, ktoré predložilo bývalé vedenie, nie sú na zlepšenie finančnej situácie dostačujúce, keďže sú nekonkrétne a nehodnotiteľné. Ozrejmil, že napriek tomu je VšZP platobne schopná.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: