Opatrenia v oblasti nákupu ZS sa rozsahu VšZP nedotknú

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) predpokladá, že opatrenia v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti (ZS) by jej mali do konca tohto roka priniesť úsporu vo výške 15,9 milióna eur. Ide o jedno z opatrení, ktoré po svojom nástupe prijalo nové vedenie poisťovne, keďže VšZP dosiahla v minulom roku stratu v hospodárení viac ako 20 miliónov eur. Zníženie nákladov na nákup zdravotnej starostlivosti je zároveň jedným z opatrení, ktoré ZP nariadil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Poisťovňa chce odstrániť cenové asymetrie v zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Na IV. štvrťrok 2010 sa v oblasti nákupu ZS poisťovňa dohodla so Slovenskou lekárskou komorou a Zdravitou, že cenové podmienky zostanú na súčasnej úrovni do konca marca budúceho roka. S Asociáciou nemocníc Slovenska na znížení ceny bodu spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ) o päť percent a na zreálnení maximálnych cien zdravotníckych pomôcok uhrádzaných nad rámec ukončenej hospitalizácie. Podľa generálneho riaditeľa VšZP Mariána Faktora vedie poisťovňa rokovania aj s univerzitnými a fakultnými nemocnicami a špecializovanými ústavmi. Zároveň však ubezpečil, že opatrenia v oblasti nákupu ZS sa nedotknú jej rozsahu, efektivity a dostupnosti pre pacientov. "VšZP v súčasnosti prehodnocuje celkovú stratégiu nákupu ZS z dlhodobejšieho hľadiska, aby ZP maximálne zúročila všetky finančné prostriedky v prospech svojich pacientov," uviedol v tejto súvislosti.

Poisťovňu však podľa jeho slov čakajú aj nepopulárne opatrenia v podobe hromadného prepúšťania. Od 1. novembra 2010 sa zníži počet zamestnancov o 307. Poisťovňa očakáva, že zníženie pracovných miest v horizonte do 31. decembra 2011 prinesie úsporu takmer 5,5 milióna eur. VšZP čaká tiež optimalizácia pobočkovej siete a kontaktných miest predovšetkým v krajských mestách do konca roka 2011. Prehodnocujú sa aj existujúce dodávateľské zmluvy, najmä v oblasti informačných technológií, prevádzky a marketingu. So stratou hospodári VšZP aj tento rok, do konca augusta tohto roka sa strata pohybuje na úrovni viac ako 46 miliónov eur. Podľa člena predstavenstva Martina Barta je to dôsledok toho, že tempo rastu výdavkov nezodpovedalo tempu rastu príjmov za zdravotné poistenie. "VšZP tak minula na ZS viac prostriedkov než vybrala na poistnom a dostala od štátu za poistencov," uviedol Barto. Ak by vedenie podľa Faktora okamžite neprijalo opatrenia ku koncu tohto roka, strata VšZP by dosiahla približne 50 miliónov eur, čo spolu s neuhradenou stratou z minulých rokov predstavuje viac ako 30 percent základného imania. Opatrenia sú podľa Faktora potrebné aj na strane príjmov – zlepšenie výberu poistného a vymáhanie pohľadávok a tiež riešenie pohľadávok starších ako 36 mesiacov. VšZP bude podľa jeho slov podporovať legislatívnu úpravu, ktorá umožní ZP efektívnejšiu správu pohľadávok.

ÚDZS: VšZP bude musieť znížiť náklady na nákup zdravotnej starostlivosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude musieť znížiť náklady na nákup zdravotnej starostlivosti a na mesačnej báze to preukazovať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). "Ide o zníženie nákladov v priemere o 2,5 percenta, čo v mesačnom objeme činí päť miliónov eur," uviedol dnes na tlačovej konferencii predseda úradu Ján Gajdoš s tým, že tým nesmie byť narušená plynulosť zabezpečenia financovania poskytovateľov a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

Jedným z možných riešení je podľa predsedu ÚDZS zníženie cien výkonov, čo by sa dotklo najmä poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zníženie nákladov v tejto oblasti je jedným z opatrení, ktoré úrad poisťovni uložil na základe dohľadu vo VšZP zameranom najmä na platobnú schopnosť, plnenie obchodno-finančného plánu či celkovú finančnú situáciu poisťovne. Základným dôležitým opatrením je však podľa Gajdoša zabezpečiť vyrovnané hospodárenia na mesačnej báze počnúc mesiacom október.

Opatrenia úradu sa týkajú aj zníženia nákladov ZP na prevádzku. Podľa Gajdoša ide o optimalizáciu siete pobočiek a pracovných miest. Poisťovňa musí zefektívniť proces výberu poistného, uplatňovania a vymáhania pohľadávok. Taktiež vypracovať a implementovať novú stratégiu nákupu, tak, aby boli odstránené asymetrie cenovej politiky. ZP musí podľa Gajdoša objektívne oceňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa množstva a kvality. Súčasťou novej stratégie bude aj ekonomická analýza dopadu tejto stratégie.

"Tieto opatrenia majú ozdravný charakter, úrad ich bude sledovať na mesačnej báze. Ich plnením sa VšZP vyhne ozdravnému plánu. De facto sú tieto opatrenia ozdravným plánom, ale pod iným sankčným mechanizmom," dodal Gajdoš s tým, že za situáciu v poisťovni nesie zodpovednosť najmä bývalé vedenie. Dohľad v štátnej VšZP vykonával ÚDZS od 6. septembra tohto roka. Dôvodom dohľadu bolo hospodárenie VšZP. Ako nedávno informoval Gajdoš, príjmy VšZP, v ktorej je poistených asi 3,5 milióna ľudí, rástli za prvých sedem mesiacov tohto roku mierne pomalšie ako výdavky, pričom jej dlh mesačne narastá. Priblížil, že štátna poisťovňa dlhodobo neplní obchodno-finančný plán a opatrenia, ktoré predložilo bývalé vedenie, nie sú na zlepšenie finančnej situácie dostačujúce, keďže sú nekonkrétne a nehodnotiteľné. Ozrejmil, že napriek tomu je VšZP platobne schopná.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: