WHO chce s akčným programom zaplniť prázdne miesta v oblasti duševného zdravia

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predstavila dnes v Ženeve publikáciu s názvom "Mental Health Gap Intervention Guide". Ide o zjednodušené princípy zamerané na diagnostikovanie a liečenie psychických, neurologických chorôb aj porúch vyvolaných toxikomániou. Zároveň sa dnes uvádza do praxe Akčný program WHO zameraný na zaplnenie prázdnych miest v oblasti duševného zdravia. Súvisí so Svetovým dňom duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. októbra.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vyzval všetky krajiny, aby sa pripojili k Akčnému programu WHO: Zaplňme prázdne miesta v oblasti duševného zdravia. Ak sa podarí zhromaždiť potrebné prostriedky na zavedenie programu do praxe, potom bude možné liečiť desiatky miliónov ľudí postihnutých depresiou, schizofréniou, epilepsiou a ďalšími formami duševných chorôb, uviedol najvyšší predstaviteľ OSN. Musíme odstrániť bariéry, ktoré vyčleňujú na okraj tých, čo trpia duševnými alebo psychosociálnymi chorobami. Diskriminácia voči tak postihnutým osobám nemá miesto v našom svete, podčiarkol Pan Ki-mun. Akčný program je koncipovaný tak, aby krajiny najmä s nízkymi príjmami, mohli rozvíjať zariadenia poskytujúce služby duševne postihnutým ľuďom.

Svetový deň duševného zdravia je príležitosťou, aby si zdravá verejnosť uvedomila existenciu problémov ľudí trpiacich duševnými poruchami. Zároveň sa v ten deň spravidla viac a otvorenejšie hovorí o duševných ochoreniach a využíva sa aj na získavanie nových investícií pre služby a zariadenia pre chorých. Telesné a duševné zdravie navzájom úzko súvisia. Rozhodne sa treba zaoberať problematikou duševného zdravia osôb postihnutých chronickými fyzickými chorobami, rovnako aj fyzickým zdravím ľudí v zariadeniach pre duševne chorých, uvádza WHO. Poruchy duševné, neurologické i v správaní postihujú ľudí prakticky vo všetkých krajinách a spôsobujú im nemalé utrpenie. Odborníci konštatujú, že ľudia s takými chorobami mávajú spravidla zvýšenú úmrtnosť a kvalita ich života nie je na dostatočnej úrovni. Počet duševných porúch sa zvyšuje v dôsledku civilizačných faktorov, teda aj zmeny spoločenského systému a nárastom nárokov na flexibilitu a úspešnosť.

Na Slovensku sa v októbrových dňoch koná zbierka nazvaná Dni nezábudiek. Verejnosť kúpou nezábudky, symbolu duševného zdravia, podporí skvalitnenie starostlivosti o duševne chorých. Heslom tohtoročného Dňa nezábudiek je: "Už nikdy viac osamelí medzi ľuďmi!" Osamelosť je totiž vysoko rizikovým faktorom pri vzniku duševných chorôb. Počet psychicky chorých ľudí stále pribúda. Kým v roku 2003 absolvovalo psychiatrické vyšetrenia na Slovensku 1,1 milióna ľudí, v roku 2008 to už bolo o 550.000 viac. Štatistiky hovoria aj o tom, že v roku 2006 prišlo na prvé vyšetrenie 78.000 pacientov, v roku 2008 ich už bolo takmer 100.000, najčastejšie z okresov Bratislava, Košice a Nitra.

Podľa psychiatričky a členky odbornej rady Ligy za duševné zdravie (LDZ) Evy Pálovej od obdobia po druhej svetovej vojne sa výskyt depresívnych ochorení stále posúva do nižších vekových kategórií. Trend je rovnaký v Európe, Afrike, Amerike či ázijských krajinách.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: