A čo s poruchami pohybového systému u deti a mladistvých?

Pre nich býva najväčšou starosťou prepuknutím puberty najmä ich „exteriér“- ako pôsobia fyzicky na svoje okolie. Aby sa nestali z nich zamindrákovaní jedinci napr, pre ochablé držanie tela, guľatý chrbát, ťarbavú chôdzu, skoliózu, je veľmi dôležité podchytiť úchylky vo vývoji pohybového systému čo naskôr, najlepšie už v rannom  detstve. Ale ani v puberte ešte nemusí byť všetko stratené, kedy motivovaná spolupráca pubescenta dokáže veľmi veľa.Je to obdobie vo vývoji človeka, kedy si môže definitívne zafixovať pohybové stereotypy v centrálnom nervovom systéme, aj tie nesprávne.

Posledný plošný prieskum štátnym ústavom zdravia je alarmujúci. Až 70% detí a mladistvých má poruchu držania tela, a vyše polovica trávi 2-4 hod. denne pri počítači či TV s nečinnými ochablými svalmi. Myslite na budúcnosť Vašich detí, aby pre hrbatosť a ploché nohy sa neznižovali ich šance uspieť v konkurencii a aj aby zdravotné problémy sa oddialili na čo neskoršie obdobie.

Z mladosti si prenášame vadné pohybové stereotypy a ochablé držanie tela do dospelosti. V každom veku je správne rozhodnúť sa pre zmenu ku lepšiemu.

Na podporu správneho vývoja pohybového systému , posilnenie správnych a vytvorenie nových reflexných tokov informácii pre podnietenie a osvojenie si správnych pohybových stereotypov v posturálnom svalovom systéme(svaly zabezpečujúce vzpriamené držanie tela) sú vhodné ucelené programy.Veľmi účinnou sa javí Dornova metóda. V dospelosti je tiež účinná táto liečebná metóda. Každá zmena si však vyžaduje svoj čas na to, aby si telo osvojilo nové pohybové schémy. Tieto techniky prirodzene potrebujú čas.

Dornova metóda

Jemná manuálna terapia uvedie bezpečne do správnej polohy brány energie, kĺby a stavce chrbtice. Deje sa to dynamicky za aktívnej účasti klienta. Pri napravovaní nesprávnych polôh stavcov , alebo kĺbov sa touto metódou stavec alebo kĺb privedie do správnej polohy bez nežiaducich vedľajších účinkov. Je veľmi bezpečnou metódou.

Ako vlastne dochádza k posunutiu stavcov a kĺbov?

Môže to mať fyzické príčiny, ako je napr. rozdielna dĺžka končatín, ktorá vedie ku chybnej statike, skráteniu svalov, alebo to môžu byť podvrtnutia pri športových úrazoch. Môže to mať pri nesprávnej polohe stavcov často aj citové, mentálne príčiny. Preto je dôležité mať pred očami celostný aspekt a brať do úvahy túto fyzickú a psychickú súhru.

V normálnych prípadoch je klient zbavený svojej bolesti pomerne rýchle, pričom môžu byť uvoľnené blokády aj v tkanivách, alebo dokonca energetické bloky. Toto uvoľnenie blokád zaručuje obyčajne aj úplnú bezbolestnosť, pretože „bolesť je volaním tkaniva po energetickom toku“. Ako u každej metódy môže terapeut docieliť vyliečenie len spoluprácou klienta. Aktívna spolupráca klienta je základom predpokladaného úspechu. Klient môže pomocou terapeuta aktivovať svoje samoliečivé sily. Terapeut rozdúcha oheň, a pacient tento oheň udržuje svojou ochotou ku spolupráci. Tempo určuje pacient.

Dornovu metódu možno považovať za postup, ktorou sa liečia príčiny. Ak je príčina odstránená miznú aj príznaky. Pacient tak má možnosť znovu sa dostať do svojho stredu – prirodzenou cestou.Pri liečbe touto metódou je treba dostatočne prijímať tekutiny, aby sa telo očistilo od jedov. Telo sa takto zbaví odpadových látok, najlepšie je piť pramenitú vodu . Mali by sme dbať na to, aby sme pili rovnomerne po celý deň. Obličky dokážu efektívne spracovať len 200-300 ml tekutiny za hodinu. Piť „do zásoby“, alebo „dodatočne“ nemá teda zmysel. Za správnu dávku možno považovať telesná hmotnosť x 0,03 L. Výnimka: pri srdcovej nedostatočnosti rešpektovať doporučenie internistu-kardiológa.

Pri Dornovej metóde aj naša trpezlivosť je vystavená skúške, nakoľko niektoré veci potrebujú čas. Napr. pokiaľ nie je chrupavka úplne opotrebovaná, je možné napravovaním kĺbov docieliť „oddychový čas“, ktorý podporuje nerušené budovanie chrupavkovej hmoty. Alebo ak máte ťažkosti s členkami, ktoré sa prejavujú bolesťami kolien, a tie zase súvisia s posunutím krížového stavca, tak pri napravovaní kĺbov sa môžu prechodne ťažkosti ozvať akoby sme prevíjali videokazetu s príbehom pacienta na začiatok

Obvykle existujú 3 možnosti ako pôsobia terapie, podobne aj Dornova metóda.:

1. po začiatočnom zhoršení stavu, tzv. bolesti z prestavby, ktorá sa dostaví po 1.-2. ošetrení, sa nakoniec stav zlepší

2. citeľné zlepšenie je pozorovať hneď, potom je priebeh pozvoľnejší

3. očividný a trvalý úspech nastáva spontánne hneď po prvom ošetrení

Indikácie:

  • Tenisový lakeť, pätná ostroha, problémy s chrbticou, ischiatické ťažkosti, bolesti hlavy, ťažkosti v ramenách, so šijou, krížami, bedrovými kĺbmi, kolennými kĺbmi, členkami, čelusťami, zvýšeným ramenom, „vdovským hrbom“
  • Črevné ťažkosti, žalúdočné ťažkosti, epilepsia,, chronické sínusitídy, , problémy s hrtanom, asthma bronchiale, šumenie v ušiach a iné ušné problémy
  • Závrate, vysoký krvný tlak, pichanie pri srdci, ťažkosti pri menštruácii, klimaktérium, krátkozrakosť, chraptivosť
  • Nesústredenosť u detí, skoliózy, guľatý chrbát, ochablé držanie tela

Autor článku: MUDr. Ladislav Meňuš

Dátum zverejnenia: