Vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia sa zastavil

Vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), ktorý Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zaznamenal v predchádzajúcich týždňoch, sa v tomto zastavil. Hlásených bolo 50.705 ARO, z čoho chrípka a chrípke podobné ochorenia predstavovali 10,6 percenta (5400 ochorení). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Ochorenia hlásilo 62 percent lekárov pre deti a dorast a 53 percent praktických lekárov pre dospelých. Najvyššiu proporciu hlásiacich lekárov zaznamenali v Nitrianskom a v Žilinskom kraji, najnižšia bola v Bratislavskom kraji.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: