ÚDZS je pripravený obrátiť sa aj na súd pre zmluvu o nevýhodnom prenájme

Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) je odhodlaný dosiahnuť zmenu podmienok nevýhodnej nájomnej zmluvy so spoločnosťou SAAR, ako aj zrušenie dohody o službách aj na súde. Ako pre TASR ozrejmila hovorkyňa úradu Radoslava Miklášová, v súčasnosti prebiehajú rokovania o úprave zmluvy. "Úrad chce využiť všetky možnosti na mimosúdnu dohodu s majiteľom objektu. Ak nebude v týchto rokovaniach úspešný, obráti sa na súd," povedala.

ÚDZS, ktorý donedávna viedol bývalý člen predsedníctva Smeru-SD Richard Demovič, uzatvoril podľa jeho nástupcu Jána Gajdoša zmluvu na nevýhodný prenájom svojich priestorov. Ako Gajdoš oznámil v septembri na tlačovej konferencii, úrad musí preto pristúpiť k veľmi ráznym racionalizačným opatreniam a prepustiť minimálne desať percent svojich zamestnancov. Na zmluvu o prenájme nadväzuje zmluva o službách, podľa ktorej sú napríklad zamestnanci od 1. októbra nútení stravovať sa výhradne u prenajímateľa.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa zo svojich doterajších priestorov na bratislavskej Grösllingovej ulici presťahoval k 1. júnu na Žellovu do o 1700 metrov štvorcových väčších priestorov ako doteraz, celkovo má k dispozícii 4504 metrov štvorcových. Nájom za meter štvorcový predstavuje 158,42 eura, čo je o 26,68 eura viac ako predtým. Celkovo tak náklady na nájomné ročne predstavujú 713.000 eur oproti dovtedajším 380.000 eurám.

Ako priblížil Gajdoš, zmluva o prenájme na 15 rokov je nevypovedateľná. Poukázal tiež, že ešte pred jej uzatvorím úrad investoval do novej budovy 863.000 eur, čo sa však nezohľadnilo v nájomnom. Práve tento výdavok spôsobil, že úrad za prvý polrok vyčerpal takmer všetky prostriedky na kapitálové výdavky. Pri rokovaniach chce ÚDZS dosiahnuť, aby sa táto investícia v nájme zohľadnila. Upraviť chce tiež zmluvné podmienky tak, aby boli štandardné a obojstranne vyvážené vo vzťahu k účastníkom zmluvy. Dohodu o službách chce úrad zrušiť tak, aby boli služby obstarané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: