Nízku sadzbu za poistencov štátu kritizujú už aj zamestnávatelia

Nízku sadzbu za poistencov štátu kritizujú po lekároch, sestričkách a zdravotníckych odborároch aj zástupcovia zamestnávateľov. Nedostatočné platby za štátnych poistencov sú podľa nich jednou z hlavných príčin platobnej neschopnosti v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. "Podhodnotené platby následne spôsobujú aj zadlžovanie všeobecných nemocníc," povedal viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska a člen prezídia Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Peter Ottinger. Návrh vlády na zníženie týchto platieb preto považuje za nepochopiteľný.

"Je veľmi pravdepodobné, že zavedením nových zdravotných odvodov sa nepodarí vykryť zníženie platieb štátu, čo spôsobí ďalšie zníženie kvality a rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti," skonštatoval Ladislav Pásztor, prezident Asociácie súkromných lekárov a člen prezídia AZZZ SR. Lekári a zástupcovia nemocníc a zdravotníckych zariadení združení v AZZZ SR preto podobne ako odborári vyzývajú poslancov Národnej rady SR na uvážlivé rozhodovanie o zmenách vo financovaní zdravotníctva.

Upozorňujú, že viaceré z navrhovaných zmien budú mať veľký vplyv na nemocnice a ich negatívne dôsledky môžu pocítiť aj pacienti. "Je cieľom každého z nás, aby naše zdravotníctvo bolo kvalitné a v dobrej finančnej kondícií. Aj preto ponúkame poslancom odbornú diskusiu, ktorá by k týmto výsledkom mohla viesť. Vyžaduje si to aj aktuálna situácia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni," uviedli predstavitelia asociácií z oblasti zdravotníctva združených v AZZZ SR v spoločnom vyhlásení. Domnievajú sa tiež, že zámer na desaťpercentné zníženie sadzby za poistencov štátu je potrebné prehodnotiť.

Zdravotnícki odborári podobne ako zástupcovia sestier či lekárov žiadajú, aby sadzba za štátnych poistencov dosiahla minimálne päť percent. Aj oni sa preto obracajú na poslancov, aby sa súčasný návrh, ktorý hovorí o tom, že by mala byť 4,32 percenta z vymeriavacieho základu za ekonomicky neaktívnych poistencov, prehodnotil. V súčasnosti je sadzba na úrovni 4,78 percenta. Vzniknutý výpadok chce kabinet vykryť najmä rozšírením základne pre výpočet odvodov na zdravotné poistenie. "Vyššie príjmy z odvodov za ekonomicky aktívnych občanov a zmeny v zákone o zdravotnom poistení budú kompenzovať nižšiu sadzbu za poistencov štátu, takže obavy z devastácie zdravotníctva považujeme za nepodložené," konštatovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Katarína Zollerová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: