Novela zákona o rozsahu ZS zvýši transparentnosť v kategorizácii liekov

Zjednodušenie kategorizácie liekov a jej elektronizácia, čo v praxi znamená elektronické podávanie návrhov, sledovanie celého procesu vrátane vyjadrení účastníkov konania, publikovanie zápisníc a rozhodnutí na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva. To je jedna z pozitívnych zmien, ktorú podľa Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností (SAFS) prináša novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti (ZS) z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

Ako dnes na tlačovej konferencii v Bratislave uviedol predseda predstavenstva SAFS Pavol Trnovec, novela zvýši transparentnosť postupov v kategorizácii liekov. "Zásadnou zmenou je, že v súčasnosti návrhy na zaradenie lieku a zmenu do procesu kategorizácie robia iba farmaceutické spoločnosti. Táto novelizácia umožňuje a dáva do istej miery návrh k povinnosti robiť to isté aj pre zdravotné poisťovne, odborné lekárske spoločnosti či pacientske organizácie," vysvetlil Trnovec. Pre výrobcov je podľa jeho slov veľmi dôležitá možnosť požiadať o zmenu zaradenia liekov v prípade zmeny ceny, výšky úhrady zo zdravotného poistenia, výšky doplatkov pacientov či indikačných a preskripčných limitov. "Je to znovu obnovený stav, ktorý považujeme za nevyhnutný," dodal v tejto súvislosti. Kategorizácia liekov podľa navrhovanej novely tak bude podľa jeho slov v súlade s požiadavkami zákona o správnom konaní, ale tiež v súlade s európskou legislatívou o transparentnosti postupov.

Asociácia hodnotí pozitívne aj navrhované rovnomerné rozdelenie zástupcov zdravotných poisťovní v kategorizačných komisiách a kategorizačných radách, či zverejňovanie hlasovaní podľa mien, zverejňovanie kontaktov členov kategorizačných komisií a rád so zástupcami farmaceutického priemyslu, zdravotných poisťovní, pacientskych organizácií, ako aj zverejňovanie príjmov členov kategorizačných komisií od farmaceutického priemyslu. Ministerstvo chce navrhovanou novelou zákona zvýšiť transparentnosť a otvorenosť procesu kategorizácie liečiv a zjednodušiť podávanie žiadostí do kategorizácie, ako aj ich spracovanie a rozhodovanie o nich v súlade so správnym poriadkom. Okrem toho má novela tiež zaviesť prísnejšiu reguláciu cien liekov a urýchliť vstup lacnejších generických liekov na trh. Podľa odhadov rezortu by tento krok mohol priniesť ročnú úsporu asi 75 miliónov eur ročne pre zdravotné poisťovne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: