O smerovaní lekárenstva sa hovorilo na Zemplínskych lekárnických dňoch

Už ôsmy ročník Zemplínskych lekárnických dní, stretnutie lekárnikov, lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zástupcov štátnych i profesijných organizácií zo Slovenska, sa uskutočnil cez víkend v Trebišove. Dvojdňové podujatie zorganizovala Regionálna lekárnická komora Košice, Miestna lekárnická komora Trebišov a Michalovce s podporou spoločnosti Unipharma. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 200 účastníkov. „Tento rok sú Zemplínske lekárnické dni zároveň aj Memoriálom docenta Jozefa Seginka, významného rodáka zemplínskeho regiónu, bývalého dekana Farmaceutickej fakulty UK Bratislava, ktorý osobne otváral 1. ročník Zemplínskych lekárnických dní v Trebišove,“ povedal Tibor Czuľba, predseda Regionálnej lekárnickej komory Košice.

Medzi hlavné odborné témy Zemplínskych lekárnických dní v minulosti patrili odborné farmakologické témy, lekárenstvo – história, smerovanie, prognózy či inšpekčná činnosť v lekárňach. Tento ročník bol zameraný na smerovanie lekárenstva a komory v nasledujúcich rokoch a výchovu farmaceutov na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. „Najdôležitejšou témou bolo hľadanie odpovedí na otázku, či by poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku malo byť brané ako poslanie alebo charita, či ako by sme mali chápať zisk zdravotných poisťovní,“ dodal Czuľba.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: