Umývaním rúk mydlom možno znížiť úmrtonosť detí - pripomína 15. október

Na deti a školy je zameraný tohtoročný Svetový deň umývania rúk mydlom, ktorý pripadá na 15. októbra. Prvýkrát sa slávil v roku 2008.

V roku 2010 sa globálne oslavy tohto dňa budú konať v Bangladéši. Cieľom Svetového dňa umývania rúk mydlom je, aby sa v školách, v mestách a na verejných priestranstvách propagovala myšlienka umývania rúk mydlom. Dôvodom je, že z približne 120 miliónov detí, ktoré sa každý rok narodia v rozvojových krajinách, polovica žije v slabých hygienických podmienkach, čo zvyšuje riziko ich predčasného úmrtia. Nízka hygienická úroveň a nedostatočný prístup k hygienickým prostriedkom prispievajú k tomu, že asi 88 percent detí do päť rokov zomrie ročne na hnačkové ochorenia. Popri nich zdravie a život detí ohrozujú aj respiračné choroby. Preto je potrebné, aby sa zmenilo správanie detí a aby sa umývaniu rúk mydlom aj v školách a na verejnosti venovala zvýšená pozornosť.

Vízia tohto dňa sa opiera o miestnu a svetovú kultúru umývania rúk mydlom. Hoci ľudia si na celom svete umývajú ruky, neraz veľmi zriedkavo používajú mydlo. A to najmä v dôležitých chvíľach - po použití WC a pred jedlom či pred prípravou pokrmu. Problém spočíva v tom, že poučka ľahká na zapamätanie sa ťažko stáva automatizmom, ktorý by deti pravidelne vykonávali v škole i doma ako aj dospelí na celom svete - práve v tých dôležitých chvíľach. Ak by sa umývanie rúk mydlom skutočne stalo bežným hygienickým aktom, podarilo by sa znížiť úmrtnosť na hnačky o 50 percent a na akútne respiračné infekcie o 25 percent.

Z dlhodobého hľadiska sa Svetový deň umývania rúk mydlom môže stať silným prostriedkom, pomocou ktorého sa bude dať konkrétne pôsobiť na zmenu správania v oblasti osobnej hygieny. Tento deň sa zameriava najmä na školy a deti. Na hnačky a respiračné choroby totiž trpia deti viac ako iné skupiny obyvateľstva. Svetový deň umývania rúk mydlom je výsledkom iniciatívy Verejno-súkromného partnerstva za umývanie rúk mydlom, ktoré vzniklo v roku 2001. Tvoria ho významní medzinárodní hráči - Detský fond OSN (UNICEF), Svetová banka, Americká agentúra pre rozvojovú pomoc (USAID), Stredisko na kontrolu chorôb a prevenciu, Londýnska škola hygieny a tropických chorôb a ďalšie popredné zdravotnícke inštitúcie, ako aj výrobcovia prostriedkov na osobnú hygienu. Ich spoločným cieľom je znižovať výskyt hnačiek a respiračných ochorení aj podporovať umývanie rúk mydlom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: