Zanedbané tropické choroby ovplyvňujú životy jednej miliardy ľudí

Zanedbané chronické infekčné choroby, ktoré sa vyskytujú takmer výlučne vo veľmi chudobných populáciách, ovplyvňujú negatívne životy najmenej jednej miliardy ľudí sveta. Upozornila na to dnes Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Ich počet je možné výrazne znížiť s pomocou liekov, darovaných farmaceutickými výrobcami. WHO v dnešnej novej správe popisuje boj so 17 zanedbanými tropickými chorobami, ktoré sa vyskytujú v 149 krajinách sveta a postihujú približne tretinu z vyše 2,7 miliardy ľudí žijúcich z necelých dvoch dolárov na deň. V 30 krajinách sveta sa boria so šiestimi a viacerými z týchto infekčných chorôb. "Spôsobujú rozsiahle, avšak skryté a tiché utrpenie, a často zabíjajú, hoci nie v počtoch porovnateľných s úmrtiami na AIDS, tuberkulózu či maláriu," uviedla dnes v Ženeve generálna riaditeľka WHO Margaret Chanová. Dve zo zanedbaných tropických chorôb, riečna slepota a trachóm - bakteriálna očná infekcia, spôsobujú slepotu. Dve ďalšie, medzi nimi aj lepróza, ľudí fyzicky deformujú. Spavá nemoc človeka oslabuje a napokon zabíja podobne ako besnota. Zdravotná agentúra OSN v tejto súvislosti vyzvala na zlepšenie zdravotnej starostlivosti predovšetkým malých detí a rozšírenie cezhraničnej spolupráce a spolupráce medzi jednotlivými sektormi. Vyzdvihla tiež účasť súkromného sektora na boji s týmito chorobami.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: