Dôchodcov a ZŤP by mal pred doplatkami za lieky chrániť ochranný limit

Dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov by mal od januára budúceho roka pred vysokými doplatkami za lieky chrániť ochranný limit. Počíta s tým novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. "Zdravotne postihnutí pacienti zaplatia na doplatkoch za lieky maximálne 30 eur za štvrťrok a dôchodcovia maximálne 45 eur za štvrťrok. Akékoľvek ďalšie doplatky im preplatí zdravotná poisťovňa," ozrejmuje sa v návrhu z dielne ministerstva zdravotníctva. Predpokladá sa, že táto zmena sa ročne dotkne asi 120.000 poistencov. Do tejto sumy sa pritom nebude započítavať rozdiel medzi cenou predpísaného lieku a cenou jeho prípadnej lacnejšej verzie na trhu, čím sa má zabrániť zneužitiu limitu na prestavenie pacientov z lacnejšej na drahšiu farmakoterapiu pri použití rovnakých liečiv. V prípadoch, keď bude zo zdravotných dôvodov generická substitúcia nevhodná a lekár ju pri preskripcii zakáže, do limitu spoluúčasti sa bude zahŕňať doplatok za skutočne predpísaný liek.

Ochranný limit sa, naopak, nebude vzťahovať na lieky s nízkou mierou úhrady zo strany zdravotnej poisťovne (menej ako 75 percent z maximálnej ceny). "Takáto výška spoluúčasti je nastavená pri liekoch, ktoré neslúžia ako lieky prvej voľby, sú doplnkovou terapiou, nemajú jednoznačne preukázaný nákladovo-efektívny účinok, prípadne nepredstavujú prioritu z hľadiska spoločenskej hodnoty," vysvetľuje ministerstvo. Spoluúčasť má v takýchto prípadoch opodstatnenú funkciu regulácie spotreby a nie je žiaduce tento režim meniť. Ľudia by okrem toho od budúceho roka nemali potrebovať pri návšteve špecialistu výmenný lístok od všeobecného lekára. Túto povinnosť šéf rezortu Ivan Uhliarik označil za šikanovanie pacientov. "Pacienti nebudú musieť pred návštevou špecialistu navštíviť svojho všeobecného lekára, ak to nepokladajú za prínosné. Zachová sa však možnosť všeobecného lekára informovať svojho kolegu-špecialistu o požadovaných výkonoch a o zdravotnom stave pacienta," uvádza sa v materiáli.

Novela zákona tiež ruší plošné testovanie na Helicobactera pylori. Túto preventívnu prehliadku majú od roku 2008 zadarmo poistenci vo veku 19 až 20 rokov. Bývalé vedenie rezortu jej zavedenie odôvodňovalo premnožením Helicobactera v tejto vekovej kategórie. "Zrušením plošného testovania s nízkym terapeutickým prínosom sa uvoľnia finančné prostriedky na ochranu ľudí pred katastrofickými následkami doplatkov za lieky," konštatuje rezort v materiáli. Zavedenie testovania pritom označil za najvypuklejší príklad lobingu farmaceutických firiem v minulosti. Ten sa totiž podľa súčasného vedenia ministerstva vyskytuje u väčšiny populácie a na testovanie u ľudí bez zjavných problémov neexistuje dôvod.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: