Novela o poskytovaní dotácií z rezortu zdravotníctva je v druhom čítaní

Dôvodom na vypracovanie novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR (MZ) je splnenie povinnosti poskytovať dotácie len na základe osobitého zákona. Poslanci dnes rozhodli, že sa normou budú zaoberať v druhom čítaní na ďalšej schôdzi. "MZ ako správca rozpočtovej kapitoly poskytuje dotácie na podporu projektov výskumu a vývoja, ako aj účelové dotácie v oblasti zdravotnej starostlivosti," uviedol minister Ivan Uhliarik. Spomenul, že účelové dotácie sa poskytujú napríklad na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, na preventívne akcie, na realizácie úloh Národného programu podpory zdravia, na oceňovanie nositeľov Janského plakety, na zabezpečovanie bezpríspevkového darcovstva krvi a odber krvných produktov na diagnostické a liečebné účely a podobne.

V tomto roku rezort MZ SR určil finančné prostriedky na podporu výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva vo výške viac ako 2,233 milióna eur. Z dôvodu nedostatku zdrojov však bolo použitých okolo 1,1 milióna eur. V rokoch 2011 až 2013 by sa na uvedený účel mali poskytnúť financie vo výške asi 2 milióny eur. Za účelom financovania Národných programov podpory zdravia boli pre budúci rok určené financie vo výške približne 724.000 eur, pre rok 2012 okolo 675.000 eur. Dotácia sa poskytuje najviac do výšky 70 % z celkových nákladov na riešenie projektu, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 30 % z iných zdrojov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: