Pre riaditeľku UNLP je prioritou kvalitná zdravotnícka starostlivosť

Aktuálnu situáciu v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach, svoje predstavy o jej vedení prezentovala dnes novinárom nová riaditeľka UNLP Iveta Marinová.

"Aj keď sa nemocnica nachádza vo veľmi zložitej ekonomickej situácii, vedenie UNLP má pripravené riešenia na stabilizáciu hospodárenia. Najdôležitejšou prioritou pre mňa je zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti," konštatovala Marinová, ktorá v UNLP pracuje štyri roky - naposledy vo funkcii námestníčky riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre internistické odbory. Do funkcie riaditeľky ju vymenoval minister zdravotníctva Ivan Uhliarik dňom 1. októbra na dobu určitú, a to do času obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, ktoré sa uskutoční najneskôr do 31. marca 2011. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice má viac než 85-ročnú históriu – otvorená bola 24. júna 1924 ako Štátna nemocnica so 600 lôžkami na siedmich oddeleniach. V súčasnosti disponuje zdravotnícke zariadenie 1616 lôžkami a k 30. septembru zamestnávala 3985 ľudí. Z celkového počtu pracovníkov bolo k 30. septembru 840 lekárov, 1270 sestier, 169 laborantov, 79 pôrodných asistentiek a 569 ďalších zdravotníckych pracovníkov.

UNLP Košice je druhou najväčšou slovenskou nemocnicou a poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen pre pacientov z Košického kraja, ale v špecifických odboroch pre celý východoslovenský región. Jej súčasťou sú tri centrá, dva ústavy, 29 kliník a 27 oddelení. Poskytuje široké spektrum zdravotníckych výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia a tiež služby nad rámec verejného zdravotného poistenia. V roku 2009 sa uskutočnilo v UNLP Košice bezmála 48.000 hospitalizácií a 640.000 ambulantných a konziliárnych vyšetrení a vyšetrení v ústavných pohotovostných službách. Nemocnica je zároveň výučbovou bázou pre Lekársku fakultu UPJŠ Košice. Je držiteľom certifikátov integrovaného manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: