V Bojniciach sa stretli odborníci na chirurgiu ruky

V Bojniciach sa dnes skončil dvojdňový medzinárodný 8. slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou. Zúčastnilo sa ho viac ako 280 slovenských a českých lekárov, sestier, rehabilitačných pracovníkov. Kongres už po tretí raz organizovala Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v spolupráci s občianskym združením Asclepios. Záštitu nad ním prevzal minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik. "Na kongrese boli preberané aktuálne otázky a problémy v oblasti chirurgie ruky s dôrazom na zlepšenie starostlivosti pri ošetrovaní úrazov a ochorení ruky na úroveň vyspelých štátov Európskej únie," povedal prezident kongresu Jaroslav Cigaňák. Riaditeľ nemocnice Ladislav Gerlich vidí jeho hlavný prínos v tom, že sa slovenskí chirurgovia oboznámili s najnovšími poznatkami a metódami v chirurgii ruky. "Bola navrhnutá koncepcia chirurgie ruky a jej realizácia na Slovensku v korelácii s európskou spoločnosťou chirurgie ruky". Slovenský kongres chirurgie ruky sa koná každý druhý rok. Organizuje sa striedavo s Českým kongresom chirurgie ruky, ktorý sa budúci rok uskutoční v Špindlerovom Mlýne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: