Európsky deň darcovstva pripomenul význam a prínos transplantológie

Centrum mesta Martin bolo dnes dejiskom slovenskej premiéry Európskeho dňa darcovstva. Približne 150 príjemcov transplantovaných orgánov si spolu s renomovanými odborníkmi a širokou verejnosťou pripomenuli sympóziom a kultúrno-spoločenským programom nezastupiteľný význam transplantológie, veľakrát jediného možného terapeutického postupu.

"Slovenská republika je najmä v transplantácii obličiek na porovnateľnej kvantitatívnej i kvalitatívnej úrovni s vyspelými európskymi štátmi," uviedol prednosta Kliniky transplantačnej a cievnej chirurgie martinskej Univerzitnej nemocnice Ľudovít Laca. "Našim hlavným zámerom je lepšie zapojenie do medzinárodnej spolupráce a pomôcť tak pacientom, ktorým nie sme u nás schopní zabezpečiť vhodný orgán," skonštatoval s tým, že na Slovensku sa ročne transplantuje približne 200 obličiek, 30 sŕdc a pečení. Unikátnu úlohu tohto moderného, dynamicky sa rozvíjajúceho medicínskeho odboru a jeho veľmi vysokú úroveň na Slovensku vyzdvihol aj štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Ján Porubský. "Treba si uvedomiť, že transplantácia nie je len samotný technický prenos orgánu, ale zložitý a finančne náročný komplex špecializovaných činností od diagnostiky, odberu orgánu, operácie až po dlhodobú pooperačnú starostlivosť," zdôraznil. "Nesmierne si vážim, že som dostala druhú šancu na život. Čo znamená darcovstvo orgánov som si uvedomila až vtedy, keď som ochorela. Priznám sa, predtým som sa týmito otázkami vôbec nezaoberala," dodala pani Vlasta, s úspešne transplantovaným srdcom, ktorá spolu s ďalšími desiatkami príjemcov transplantovaných orgánov položila symbolický veniec ku krížu na martinskom Národnom cintoríne ako prejav hlbokej úcty a vďaky všetkým darcom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: