Pre nespokojnosť so zdravotnou starostlivosťou sa možno obrátiť na ÚDZS

Každý pacient, ktorý sa domnieva, že mu nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, teda ak si myslí, že lekár nepostupoval správne, má výhrady k liečbe, stanoveniu diagnózy, pretrvávajú u neho zdravotné ťažkosti a podobne, má právo obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Úrad v rámci svojej kompetencie prešetruje, či bola starostlivosť poskytnutá správne v zmysle zákona, teda či boli vykonané všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia jej stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy," ozrejmila pre TASR jeho hovorkyňa Radoslava Miklášová.

Vysvetlila, že na základe podnetu úrad vykoná dohľad u poskytovateľa a zistí, či postupoval v súlade so zákonom. Má tiež možnosť prizvať si odborníkov z jednotlivých medicínskych odborov. "Úrad na základe dohľadu skonštatuje, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, či podnet bol opodstatnený alebo neopodstatnený. O závere informuje aj podávateľa podnetu." Miklášová upozornila, že úrad nemá kompetenciu riešiť napríklad poplatky v zdravotníctve, ktoré patria do kompetencie samosprávneho kraja alebo problém etického správania, ktoré rieši stavovská organizácia, napríklad Slovenská lekárska komora. Preto takéto podnety odstupuje príslušným inštitúciám.

Podnet musí občan podať písomne a možno ho zaslať poštou, priniesť osobne na pracovisko úradu alebo zaslať elektronicky. "Ak je podanie podané mailom, prípadne telefonicky, podanie je potrebné doplniť aj písomne s podpisom. Podnet by mal obsahovať meno, priezvisko, adresu, prípadne telefonický kontakt osoby, ktorá podnet podáva, ďalej identifikačné údaje o poskytovateľovi (lekárovi, nemocnici) - meno, priezvisko, adresa a popis problému s určením dátumu, podpis," priblížila Miklášová. Podnet možno adresovať ústrediu úradu v Bratislave alebo jednej z ôsmich pobočiek úradu podľa regionálnej príslušnosti. Úrad väčšinou o podnete rozhodnedo 30 dní, v prípade potreby sa tento čas predĺži o ďalší mesiac.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zaznamenal vlani rekordný počet podaní v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Kým v roku 2007 evidoval najnižší počet, a to 1249 podaní, vlani to bolo 1846. Z toho sa 17,4 percenta ukázalo ako opodstatnených. Ako opodstatnené boli najčastejšie od roku 2005 podnety súvisiace so starostlivosťou chirurgov (15,8 percenta), nasleduje gynekológia a pôrodníctvo (13,3 percenta).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: