Chróm – prečo ho potrebujeme?

Chróm – prečo ho potrebujeme?
Zdroj: bigstockphoto.com

Chróm je esenciálny biogénny prvok s pozitívnym účinkom pre zdravie človeka. Významne zasahuje do metabolizmu základných živín, sacharidov, tukov a bielkovín.

Dôsledky nedostatku chrómu

S výrazným nedostatkom chrómu (Cr), ktorý by vyvolával klinické príznaky, sa často nestretávame, ale jeho dlhodobý nedostatok znižuje rast, využitie potravy a oslabuje človeka. Patrí sem neschopnosť organizmu metabolizovať sacharidy, zhoršený metabolizmus bielkovín, zvýšená hladina cholesterolu v krvnom sére, znížená odolnosť voči stresu.  Nedostatok Cr sa prejaví tiež ako neuhasiteľná chuť na sladké, signalizujúca nízky obsah cukru v krvi. Ak tento stav trvá dlho, môže sa zmeniť na cukrovku. Riešením je podávanie Cr ako doplnku výživy.

Potravinové zdroje chrómu

Hlavnými zdrojmi Cr sú mäso, syry, droždie, pečeň, orechy, med, cereálie, celozrnné výrobky, zemiaky, strukoviny, kukurica, čierny čaj a kakao. Organický Cr (napr. z kukuričného škrobu) sa v tele využije vo väčšej miere ako anorganický chróm.

Distribúcia chrómu

Cr je v krvnej plazme viazaný na transferín, ktorý bol roky známy len ako transportná bielkovina pre železo (Fe). V skutočnosti sa v plazme vyskytuje nasýtený Fe len asi na 30 percent. Zvyšné molekuly predstavujú voľnú väzobnú kapacitu. U chorých s hemochromatózou (porucha vstrebávania Fe v orgá-  noch, najmä v pečeni a v pankrease), býva ako jeden z príznakov popisovaná cukrovka. Zdá sa, že jej vznik by mohol súvisieť s presýtením transferínu Fe a neschopnosťou tejto bielkoviny prenášať Cr, čo vedie až k nedostatku Cr v tkanivách.

Kumulácia chrómu

Väčšie množstvo Cr sa kumuluje v pečeni, obličkách, vo svaloch, v tukovom tkanive, v koži a vo vlasoch. Pre svoju činnosť ho potrebujú aj leukocyty. Nevyhnutný je pre činnosť nadobličiek a predovšetkým pre mozgovú činnosť.

Eliminácia chrómu

Chróm sa vylučuje z organizmu cestou obličiek, glomerulárnou filtráciou, tubulárnou sekréciou a elimináciou cez moč. Časť Cr neresorbovaná sliznicou tenkého čreva sa vylučuje v stolici spoločne s malým množstvom Cr, ktorý sa vylučuje do čreva žlčou.

Inzulín vo vzťahu k mechanizmu pôsobenia Cr v organizme

Inzulín je významným činiteľom v mechanizme pôsobenia Cr v organizme človeka. Po prijatí potravy sa produkcia inzulínu v pankrease zvyšuje. Krvnou cestou sa dostáva do pečene, kde sa viaže na hepatocyty, v ktorých sa nachádza najviac špecifi ckých glykoproteínových receptorov. Časť inzulínu sa vychytáva aj v svalových bunkách a tukovom tkanive. Inzulín sa dostáva do reakcie s biologicky aktívnym chrómom, tzv. chrómmodulínom, ktorý zosilňuje účinok inzulínu až osemnásobne.

Glukózo-tolerančný faktor (GTF)

Biogénny Cr, ktorý je zložkou glukózotolerančného faktora (GTF) uľahčuje naviazanie inzulínu na receptory buniek a sprostredkuje prestup glukózy z krvi do intracelulárneho priestoru. Tým sa hyperglykémia upravuje. Prípravky s obsahom Cr významne stabilizujú hladinu cukru v krvi, čo má svoj význam u pacientov chorých na cukrovku, hlavne v počiatočnom štádiu choroby. Nie je však náhradou za inzulín.

Vplyv chrómu na hladiny sérového cholesterolu

Stimuláciou účinku inzulínu prispieva Cr následne aj k regulácii metabolizmu cholesterolu. Znižuje koncentráciu cholesterolu a mastných kyselín  v krvnej plazme a prispieva ku zníženiu rizika srdcovo-cievnych ochorení (artérioskleróza, srdcový infarkt a mozgová mŕtvica).

Vplyv Cr na metabolizmus proteínov

Chróm pomáha zužitkovať aminokyseliny, urýchľuje syntézu proteínov a má priaznivý vplyv na proces látkovej premeny. Organizmus sa rýchlejšie regeneruje, čo umožňuje ho viac zaťažovať – vzrastá jeho celková výkonnosť.

Nároky organizmu na Cr

Väčšie nároky na Cr majú ľudia, ktorí sú vystavení stresu a tí, ktorých strava obsahuje veľké množstvo sacharidov. Rovnako športovci, osoby vykonávajúce fyzicky namáhavú prácu, alebo ľudia po úrazoch. Zvýšená potreba Cr sa prejavuje aj počas tehotenstva. Hladina Cr v organizme klesá aj s pribúdajúcim vekom.

Cr a liečba obezity

Celkovo sa úroveň stravovania a telesnej aktivity v Európskej únii zhoršuje. Stúpa výskyt obezity a nadváhy. Chróm tak patrí medzi podporné prostriedky pri ich liečbe. Úpravou hladiny cukru v krvi zmierňuje chuť na sladké, mierne tlmí pocit hladu, čím napomáha ku chudnutiu. Konzumácia Cr však hmotnosť neznižuje. Aj pri jeho užívaní je nutné dodržiavať diétny režim, zvyšovať telesnú aktivitu a celkovo vydávať viac energie než organizmus prijíma. 

Autor článku: MVDr. Beáta Koréneková, PhD., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: