Študentská kvapka krvi 2010 + rozpis odberov

Slovenský Červený kríž ani tento rok nepreruší tradíciu Študentskej kvapky krvi. Začne sa 18. októbra a potrvá 4 týždne – až 19. novembra 2010. Záštitu nad jej 16. ročníkom prevzal minister zdravotníctva Slovenskej republiky Ivan Uhliarik.

Tohtoročná celoslovenská kampaň je zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov študentov a mladých ľudí, a nesie sa v znamení hesla: Nová krv pre svet.

Cieľom kampane je primäť najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv opakovane, čím sa zabezpečí dostatok krvi v našom zdravotníctve. Táto náborová kampaň je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc. Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy, ale aj firmy a organizácie.

Všetci tí, ktorí sa zapoja do tohtoročnej Študentskej kvapky krvi, darujú krv a vyplnia evidenčnú kartu bezpríspevkového darcu krvi SČK, dostanú malý darček s motívom kampane. Študentskú kvapku krvi 2010 podporila spoločnosť Vodax, a.s.

Rozpis termínov odberov krvi

 

Autor článku: Mgr. Jana Petrová, SČK

Dátum zverejnenia: