MZ SR predstaví úspešne zrealizované projekty podporené z eurofondov

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje prvú konferenciu o úspešne zrealizovaných projektoch podporených z Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ). Uskutoční sa vo štvrtok 4. novembra v Banskej Bystrici. Konferencia s názvom Operačný program Zdravotníctvo v projektoch, nad ktorou prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, sa zameriava na prezentáciu regionálnych dopadov úspešne zrealizovaných projektov v oblasti skvalitnenia diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení. Podujatie je určené pre zástupcov zdravotníckych zariadení, orgány štátnej správy, regionálnych a miestnych samospráv, mimovládne organizácie, profesijné komory a združenia a odbornú i laickú verejnosť.

Súčasťou programu je napríklad prezentácia projektu Kardiocentra Nitra s názvom "Nákup angiografického prístroja pre komplexné kardiologické aplikácie", ale aj projektu Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a. s., s názvom "Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb VÚSCH, a. s.".

Slovensko je spomedzi nových členských štátov Európskej únie prvou krajinou, ktorej Európska komisia schválila v roku 2007 samostatný operačný program pre sektor zdravotníctva. Vybrané zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa tak môžu uchádzať o finančné prostriedky vo výške 250 miliónov eur, ktoré SR v programovom období 2007 - 2013 môže čerpať v oblasti zdravotníctva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekty sú spolufinancované aj zo štátneho rozpočtu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: