Prvú globálnu zbierku na sociálnych sieťach, určenú na pomoc autistom, podporili aj slovenské osobnosti

„Communication Shutdown“ je prvá celosvetová zbierka na podporu ľudí trpiacich autizmom, ktorá prebieha počas októbra na sociálnych sieťach. Prostredníctvom národnej organizácie SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) sa k tejto iniciatíve pripojilo aj Slovensko, čím sa zaradilo medzi viac ako 30 zúčastnených krajín. Podporu tejto myšlienke môžu vyjadriť všetci užívatelia sociálnych sietí Facebook a Twitter tým, že si za finančný príspevok stiahnu do svojho profilu tzv. charitatívnu aplikáciu Chapp, ktorá vyjadruje komunikačné obmedzenia ľudí trpiacich autizmom. Zároveň tak prijmú výzvu vydržať počas celého jedného dňa, 1. novembra 2010, nekomunikovať na sociálnych sieťach, čím sa aspoň čiastočne priblížia ľuďom s autizmom, pre ktorých komunikácia predstavuje každodennú výzvu. Aplikáciu Chapp si na svoju fanúšikovskú stránku na sieti Facebook nainštalovali aj známi moderátori Adela a Sajfa.

„Okrem toho, že na komunikácii je postavená celá spoločnosť, je to tiež podstata našej práce vo vysielaní. O to silnejšie si uvedomujem, že ľudia, ktorí pociťujú hendikep v oblasti komunikácie, si zasluhujú našu pozornosť,“ hovorí moderátorka Adela Banášová. Jej dlhoročný kolega Matej Cifra, známy ako Sajfa, k tomu dodáva: „Súčasťou zbierky je výzva, aby sme aspoň na jeden deň skúsili vydržať bez komunikácie na sociálnych sieťach. Podľa mňa je to dobrý nápad, nech ľudia vyskúšajú, či to vôbec dokážu. Možno využijú čas na rozhovor medzi sebou.“

Aplikáciu si môžu všetci používatelia kúpiť na webovej stránke, kde nájdu aj celosvetovú mozaiku darcov. Aplikácia im umožní vložiť červené symbol zbierky na ich profilovú fotografiu a tiež pripomenie, že 1. novembra chcú ľudia po celom svete vydržať bez sociálnych sietí. Výťažok použije SPOSA na programy pre rozvíjanie ľudí s autistickým syndrómom.

SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) je rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých s autistickým syndrómom. Organizácia bola založená v roku 1994 a v súčasnosti pôsobí na celom území Slovenska v rámci 17 regionálnych centier. SPOSA sa snaží upozorniť verejnosť na problémy ľudí s autizmom, ktoré vyplývajú z ich sociálnej núdze, a presadzovať riešenie problémov tejto marginalizovanej a spoločensky izolovanej skupiny voči orgánom štátnej správy a samosprávy a tiež prostredníctvom médií voči celej verejnosti. Organizácia poskytuje poradenstvo a podporu rodinám s autistickým členom a vyvíja informačnú a osvetovú činnosť. Realizuje programy s cieľom zvýšiť samostatnosť a efektívne využiť voľný čas osôb s autizmom, a tým dosiahnuť vyšší stupeň ich začlenenia do spoločnosti. Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme každoročne organizuje celoštátnu verejnú finančnú zbierku. SPOSA je riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe so sídlom v Bruseli.

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: