Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej realizuje vzdelávací projekt Go Fit

Prostredníctvom Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých sa na vybraných základných školách realizuje v školskom roku 2010/2011 pilotný vzdelávací projekt s názvom Go Fit, v rámci ktorého sa predovšetkým žiaci dozvedajú o zásadách zdravej výživy a nevyhnutnosti pohybových aktivít v ich živote. Pre TASR to uviedla PR konzultantka projektu Martina Matejová.

Projekt Go Fit vychádza z potreby kontinuálneho vzdelávania a prevencie takzvaných civilizačných ochorení, ktoré spôsobujú až 86 percent všetkých úmrtí v Európe. Predpoklady pre ich nežiaduci včasný rozvoj sa zakladajú už v útlom veku. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle a motivovať k zdravému stravovaniu a pravidelnej pohybovej aktivite prostredníctvom aktívneho zapojenia nielen detí, ale aj ich rodičov a pedagógov, ktorí sú pre žiakov druhou najvýznamnejšou skupinou dospelých, s ktorou prichádzajú do styku. Na podporu záujmu detí o zdravý životný štýl bude počas celého školského roku zabezpečená pravidelná dodávka jabĺk, prípadne aj hrušiek pre žiakov, ako i pedagógov škôl zapojených do projektu.

"Zdravie je najväčší dar venovaný našim najmenším. Predstavuje základy, na ktorých môžu ďalej stavať svoje sny, ľahšie plniť túžby, predstavy a očakávania z budúcnosti. Vzdelávanie k zdravému spôsobu života považujem za významný celospoločenský odkaz, ktorého váha neustále naberá na význame. Úprimne si želám, aby detské líčka boli žiarivé, červené a prekypujúce zdravím, ako jabĺčka, ktoré im posolstvo zdravia prinášajú," dopĺňa manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová.

Pilotný projekt Go Fit sa realizuje na štyroch základných školách, dvoch v Bratislave a dvoch v Hlohovci. Tento model umožní porovnanie zdravotných parametrov žiakov a pedagógov a štatistických údajov zozbieraných v rámci skríningovej fázy projektu v typických sídliskových školách hlavného mesta a menšieho mestečka. Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie materiály pre deti, ich rodičov a pedagógov, pričom detské verzie materiálov sú vytvorené hravou a pre deti príťažlivou formou. Obsahujú základné rady týkajúce sa zdravého životného štýlu, ako aj odporúčania pre pravidelný pohyb. Odbornými partnermi projektu sú Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, hlavný odborník pri Ministerstve zdravotníctva SR pre oblasť kardiológie Gabriel Kamenský, spolu s kampaňou MOST – Mesiac o srdcových témach a Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: