Pacientov trpiacich na únik moču bude pribúdať

Starnutie populácie prináša so sebou aj množstvo nežiaducich javov a ochorení. Jedným z nich je inkontinencia, čiže únik moču z močového mechúra. Na Slovensku je ním postihnutých 25 percent žien a päť percent mužov. Odborníci odhadujú, že s očakávaným nárastom starnúcej populácie sa toto percento ešte zvýši. Zvýšia sa tak aj počty pacientov so symptómami dolných močových ciest. Tie zabezpečujú uskladňovanie a vyprázdňovanie moču.

Kým symptómy dolných močových ciest sa vyskytujú až u 46 percent dospelej populácie, 11 percent dospelej populácie udáva symptómy hyperaktívneho močového mechúra a osem percent dospelej populácie udáva únik moču rôznej intenzity. S očakávaným starnutím populácie sa očakáva aj zvýšenie príznakov dolných močových ciest, a to až o 18 percent každých desať rokov.

Najmä u starnúcich mužov sa prejavujú sekundárne dôsledky sťaženého odtoku moču zo zväčšenej prostaty. Zväčša je to preto, lebo dochádza k nedokrvenosti steny močového mechúra, k poškodeniu nervového zásobovania močového mechúra a následne k jeho zvýšenej aktivite. Najviac sa u starnúcich mužov prejavujú príznaky hyperaktívneho močového mechúra. Predovšetkým sú to ochorenia prostaty, zápalové a nádorové ochorenia, ochorenia močového mechúra, tvorba močových kamienkov, stavy po ožarovaní panvových orgánov, ochorenia nervového systému, ochorenia pohybového systému a starnutie. Všetky tieto ochorenia vplývajú na vznik nekontrolovateľného močenia, ktoré býva neraz sprevádzané aj nekontrolovateľným únikom stolice.

Únik moču predstavuje aj spoločenský, hygienický a ekonomický problém. Preto je dôležité tento problém podľa odborníkov riešiť, a to adekvátne. Vyhľadanie lekárskej pomoci je základným predpokladom úspechu. Aj keď týmto problémom pacient trpí, neznamená to, že sa má uzavrieť, ostávať doma, prerušiť kontakty s ľuďmi. Existuje množstvo hygienických zdravotníckych pomôcok, ktoré sú plne hradené poisťovňou. TASR informácie poskytol Ján Švihra z Urologickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: