Na Trnavskej univerzite hovoria o vede v službách humanity

Samostatný blok prednášok venovali organizátori tretieho sympózia verejného zdravotníctva na Trnavskej univerzite (TU) otázke pôsobenia humanitárnych pracovníkov v Afrike. Škola má dlhoročné skúsenosti s vysielaním lekárov i ďalšieho zdravotníckeho personálu do najviac chudobou sužovaných oblastí kontinentu, kde okrem konkrétnej pomoci realizuje aj výskumné aktivity. Na sympóziu s názvom Veda v službách humanity, ktoré bude pokračovať aj vo štvrtok 21. októbra, si mohli študenti a pedagógovia TU vymeniť skúsenosti s prednášajúcimi s Česka, Rakúska, Holandska, Poľska, Rumunska, Srbska a USA, pričom v programe je spolu päťdesiat prednášok z oblasti environmentálneho zdravia, klinickej epidemiológie, infekčných ochorení, sociálnej práce, ošetrovateľstva a laboratórnej medicíny. "Pre podujatie sme zvolili rokovací jazyk angličtinu," povedal dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Martin Rusnák. Takáto možnosť prezentácie výsledkov práce podľa jeho vyjadrenia zvolená pre uľahčenie vstupu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov do vedeckého sveta. "Cieľom konferencie je zoznámiť sa s projektmi a podporiť a posilniť naše partnerstvá so zahraničím," dodal Rusnák.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: