Odbor preventívneho pracovného lekárstva pozýva na Deň otvorených dverí

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pozýva verejnosť na Deň otvorených dverí Odboru preventívneho pracovného lekárstva, ktorý sa uskutoční 25. októbra v čase od 8.00 do 15.00 h. Zamestnanci odboru preventívneho pracovného lekárstva budú poskytovať individuálne konzultácie odbornej aj laickej verejnosti v problematike ochrany zdravia pri práci. Deň otvorených dverí organizuje úrad pri príležitosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tento európsky týždeň prebieha od 25. do 29. októbra v rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská – bezpečnosť v údržbe. Kampaň je určená hlavne pre vysokorizikové odvetvia a malé a stredné podniky. Cieľom kampane je zvýšenie informovanosti o dôležitosti údržby pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. TASR o tom informovala Lenka Šramková z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: