Najstarší aktívny slovenský lekársky spolok oslavuje 90. výročie

Spolok slovenských lekárov (SSL) pri príležitosti oslavy 90. výročia svojho vzniku udelil dnes v bratislavskom Primaciálnom paláci ocenenia 70 významným osobnostiam súčasnej medicíny, ako aj predstaviteľom kultúrno-spoločenského života na Slovensku. Záštitu nad slávnostnou jubilejnou schôdzou prevzal prezident SR Ivan Gašparovič.

Medzi ocenenými sú zástupcovia univerzitných spolkov, hlava štátu, bratislavský primátor Andrej Ďurkovský, prezidenti Spolku lékařů českých v Prahe a Brne, prezident Českej lekárskej spoločnosti, predstavitelia Spolku lekárov z Košíc a Martina. Ocenenia putovali aj do rúk zástupcov významných inštitúcií, ako je Univerzita Komenského, Slovenská zdravotnícka univerzita, Ministerstvo zdravotníctva SR, Fakultná nemocnica v Bratislave, Národný onkologický ústav či Národný ústav srdcových a cievnych chorôb.

Spolok slovenských lekárov je prvý a najväčší všeobecný spolok lekárov na Slovensku a v súčasnosti má viac ako 3500 členov. Pravidelné stretnutia sa konajú takmer každý týždeň, od vzniku SSL do súčasnosti sa konalo viac ako 2900 schôdzí a bolo na nich prednesených 12.000 vedeckých prednášok. Predsedom SSL je od roku 1998 profesor Igor Riečanský.

Spolok vznikol v roku 1920 z iniciatívy profesorského zboru Lekárskej fakulty Univerzity Komenského s cieľom vytvoriť podmienky pre rozvoj vedeckej práce, vybudovať priestor na prezentovanie odborných prác, diskusie a riešenie vedeckých problémov. Za 90 rokov svojej existencie pomáhal Spolok pri výchove a vzdelávaní lekárov, poskytoval priestor na odborné prednášky. Stál aj pri vzniku Bratislavských lekárskych listov, ktoré začal vydávať ako vôbec prvý lekársky časopis na Slovensku. Ten vychádza dodnes.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: