Transfúzie krvi v SR sú vraj bezpečné, realizujú sa podľa smerníc EÚ

Transfúzie krvi na Slovensku sú bezpečné, realizujú sa podľa smerníc Európskej únie. Národná transfúzna služba (NTS) SR používa spoľahlivé HIV kombinované testy, ktoré majú schopnosť detekovať všetky zatiaľ známe variantné formy vírusu HIV. Tieto skutočnosti dnes na stretnutí s novinármi zdôraznil minister zdravotníctva Ivan Uhliarik, predstavitelia NTS SR, Národného referenčného centra pre HIV a zástupcovia zdravotníckych zariadení.

Tlačovú besedu zvolali v súvislosti s prípadom mladého muža, ktorý sa nakazil vírusom HIV a o ktorom sa hovorí, že to údajne malo byť v súvislosti s transfúziou krvi. Ako informovala hlavná imunohematologička NTS Daniela Cupaníková, postup pri darovaní krvi je taký, že po vyplnení dotazníka a evidovaní darcu do informačného systému sa odoberie na vyšetrenie vzorka krvi darcu pred darovaním krvi (krvný obraz, pečeňové testy). Darcu vyšetrí v ambulancii lekár, ktorý má k dispozícii vyšetrenia urobené pred darovaním, a darcu prepustí na odber krvi, len ak spĺňa požadované kritériá. Ak ich nespĺňa, je vyradený. Pri odbere krvi do krvného vaku sa odoberú ďalšie vzorky na imunohematologické a virologické vyšetrenia v súlade s príslušnou Európskou smernicou z roku 2002, vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR z roku 2005 a podľa príručky o príprave, použití a kontrole kvality krvných prípravkov, ktorá je každý rok novelizovaná.

Ak sú výsledky týchto vyšetrení negatívne, je možné vydať transfúzny liek do expedičného skladu. Pri reaktivite niektorého z testov alebo pri akejkoľvek nejasnosti sa krv neprepustí a znehodnotí. Včasný záchyt infekcie HIV umožňujú citlivé, kombinované testy detekujúce spoločne antigén HIV aj protilátky proti HIV. Tieto kombinované testy diagnostikujú HIV infekciu o tri až päť dní skôr ako klasické testy, založené iba na detekcii protilátok proti HIV. Národná transfúzna služba na Slovensku začala používať kombinované testy ku skríningu darcov krvi v januári 2007 ako jedna z prvých 10 krajín EÚ. Tieto testy sú najmodernejšie vo svete. V NTS na Slovensku je proces vyšetrovania darcov plne automatizovaný, čo zamedzuje chyby v dôsledku zlyhania ľudského faktora.

Ako odznelo na stretnutí s novinármi, na Slovensku je dobrá imunologická situácia. Za rok 2009 bolo urobených 196.000 odberov a z tohto počtu ani v jednom prípade nebola zistená HIV pozitivita.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: